Actueel
Kies hier je Sector
 • Impuls geven aan de juiste zorg op de juiste plek door inzicht in het regiobeeld
  Impuls geven aan de juiste zorg op de juiste plek door inzicht in het regiobeeld

  Het afgelopen jaar hebben wij door netwerkontwikkeling en het verzamelen van data in de regio diverse partijen gefaciliteerd in het verbeteren van de zorg vanuit regionale samenwerking. ...

  Lees meer
 • Patiëntparticipatie in de praktijk: voorbeelden op alle niveaus
  Patiëntparticipatie in de praktijk: voorbeelden op alle niveaus

  Patiëntparticipatie stelt zorginstellingen in staat om steeds beter in te spelen op de vraag van de patiënt. Patiënten worden op diverse manieren betrokken bij de besluitvorming: ...

  Lees meer
 • Overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz: wat betekent dit voor zorgaanbieders?
  Overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz: wat betekent dit voor zorgaanbieders?

  Per 1 januari 2021 gaat een gedeelte van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Op deze manier hebben cliënten met een blijvende ...

  Lees meer
 • Is ontregelen de oplossing voor werkdruk en PNIL- en verzuimkosten?
  Is ontregelen de oplossing voor werkdruk en PNIL- en verzuimkosten?

  In 2018 is de beroepsvereniging VvAA gestart met de Nationale (Ont)regelmonitor. Middels deze monitor wordt gemeten hoeveel registratielast zorgprofessionals ervaren. Na de ...

  Lees meer
 • Parallelliteit: de regel in plaats van de uitzondering?
  Parallelliteit: de regel in plaats van de uitzondering?

  Ieder jaar wordt de bekostiging van de medisch specialistische zorg doorontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en branchepartijen. Het doel: de DBC-systematiek ...

  Lees meer
 • Zo geven cliënt- en patiëntadviesraden hun taak vorm
  Zo geven cliënt- en patiëntadviesraden hun taak vorm

  De rol en de positie van de patiënt in het eigen zorgproces én op collectief niveau wordt steeds belangrijker binnen de zorg. Participatie van patiënten kan op verschillende niveaus ...

  Lees meer
 • Tips! Zorgprestatiemodel GGZ en Fz
  Tips! Zorgprestatiemodel GGZ en Fz

  De overgang naar het zorgprestatiemodel in 2022 heeft gevolgen voor de bekostiging, vastlegging en registratie, controlmaatregelen en contractering van zorgaanbieders. En ...

  Lees meer
 • #7 Wat moet er minimaal aanwezig zijn voor het succesvol opzetten van integraal capaciteitsmanagement?
  #7 Wat moet er minimaal aanwezig zijn voor het succesvol opzetten van integraal capaciteitsmanagement?

  De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij integraal capaciteitsmanagement (ICM). Wat is er allemaal nodig om dit op te zetten? In artikelen diepten we de verschillende elementen ...

  Lees meer
 • Een brugfunctie tussen de technologie en de klinische praktijk
  Een brugfunctie tussen de technologie en de klinische praktijk

  Begin 2020 (streefdatum april 2020) wordt er een nieuwe beroepsgroep opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG): de klinisch technoloog - in de praktijk ...

  Lees meer
 • #6 Waarom optimalisatie van (plan-)processen nodig is voor ICM
  #6 Waarom optimalisatie van (plan-)processen nodig is voor ICM

  Integraal capaciteitsmanagement (ICM) zorgt voor inzicht in de beschikbare capaciteiten en stelt organisaties in staat om deze zo optimaal mogelijk af te stemmen op de dynamische ...

  Lees meer