Actueel
Kies hier je Sector
 • Het ontregelplatform
  Het ontregelplatform

  Overal in het land zijn organisaties de strijd met de administratieve regeldruk aangegaan. Wij horen en zien vele mooie voorbeelden voorbij komen: van simpele quick-wins tot ...

  Lees meer
 • NZa vraagt input op voorstel voor nieuwe 'maatwerk DBC' voor ziekenhuiszorg
  NZa vraagt input op voorstel voor nieuwe 'maatwerk DBC' voor ziekenhuiszorg

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) overweegt per 2021 een zogeheten facultatieve prestatie toe te voegen in de medisch specialistische zorg. Met deze ‘maatwerk DBC’ kunnen ...

  Lees meer
 • De verbinding tussen P&C en capaciteitsmanagement
  De verbinding tussen P&C en capaciteitsmanagement

  In ziekenhuizen, maar ook binnen de ggz en langdurige zorg, worden de planning & control- en capaciteitsmanagementcycli vaak als op zichzelf staande thema’s in de bedrijfsvoering ...

  Lees meer
 • Vakgroepanalyse: op weg naar een formatie, efficiency én een gezonde werkbalans
  Vakgroepanalyse: op weg naar een formatie, efficiency én een gezonde werkbalans

  Als vakgroep of maatschap wil je kwalitatief goede en betaalbare zorg leveren. Dit betekent dat je scherp moet kijken naar de kwaliteit van de zorgprocessen en bedrijfsvoering ...

  Lees meer
 • Koerswijziging crisisdienst Veilig Thuis IJsselland
  Koerswijziging crisisdienst Veilig Thuis IJsselland

  “Help ons bij een koerswijziging”, was de vraag die vanuit Veilig Thuis (VT) IJsselland aan collega consultant Lennart Roest werd gesteld. Deze brede vraag werd al snel smaller ...

  Lees meer
 • Impuls geven aan de juiste zorg op de juiste plek door inzicht in het regiobeeld
  Impuls geven aan de juiste zorg op de juiste plek door inzicht in het regiobeeld

  Het afgelopen jaar hebben wij door netwerkontwikkeling en het verzamelen van data in de regio diverse partijen gefaciliteerd in het verbeteren van de zorg vanuit regionale samenwerking. ...

  Lees meer
 • Patiëntparticipatie in de praktijk: voorbeelden op alle niveaus
  Patiëntparticipatie in de praktijk: voorbeelden op alle niveaus

  Patiëntparticipatie stelt zorginstellingen in staat om steeds beter in te spelen op de vraag van de patiënt. Patiënten worden op diverse manieren betrokken bij de besluitvorming: ...

  Lees meer
 • Overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz: wat betekent dit voor zorgaanbieders?
  Overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz: wat betekent dit voor zorgaanbieders?

  Per 1 januari 2021 gaat een gedeelte van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Op deze manier hebben cliënten met een blijvende ...

  Lees meer
 • Is ontregelen de oplossing voor werkdruk en PNIL- en verzuimkosten?
  Is ontregelen de oplossing voor werkdruk en PNIL- en verzuimkosten?

  In 2018 is de beroepsvereniging VvAA gestart met de Nationale (Ont)regelmonitor. Middels deze monitor wordt gemeten hoeveel registratielast zorgprofessionals ervaren. Na de ...

  Lees meer
 • Parallelliteit: de regel in plaats van de uitzondering?
  Parallelliteit: de regel in plaats van de uitzondering?

  Ieder jaar wordt de bekostiging van de medisch specialistische zorg doorontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en branchepartijen. Het doel: de DBC-systematiek ...

  Lees meer