Actueel
Kies hier je Sector
 • Overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz: wat betekent dit voor zorgaanbieders?
  Overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz: wat betekent dit voor zorgaanbieders?

  Per 1 januari 2021 gaat een gedeelte van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Op deze manier hebben cliënten met een blijvende ...

  Lees meer
 • Is ontregelen de oplossing voor werkdruk en PNIL- en verzuimkosten?
  Is ontregelen de oplossing voor werkdruk en PNIL- en verzuimkosten?

  In 2018 is de beroepsvereniging VvAA gestart met de Nationale (Ont)regelmonitor. Middels deze monitor wordt gemeten hoeveel registratielast zorgprofessionals ervaren. Na de ...

  Lees meer
 • Parallelliteit: de regel in plaats van de uitzondering?
  Parallelliteit: de regel in plaats van de uitzondering?

  Ieder jaar wordt de bekostiging van de medisch specialistische zorg doorontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en branchepartijen. Het doel: de DBC-systematiek ...

  Lees meer
 • Zo geven cliënt- en patiëntadviesraden hun taak vorm
  Zo geven cliënt- en patiëntadviesraden hun taak vorm

  De rol en de positie van de patiënt in het eigen zorgproces én op collectief niveau wordt steeds belangrijker binnen de zorg. Participatie van patiënten kan op verschillende niveaus ...

  Lees meer
 • Tips! Zorgprestatiemodel GGZ en Fz
  Tips! Zorgprestatiemodel GGZ en Fz

  De overgang naar het zorgprestatiemodel in 2022 heeft gevolgen voor de bekostiging, vastlegging en registratie, controlmaatregelen en contractering van zorgaanbieders. En ...

  Lees meer
 • #7 Wat moet er minimaal aanwezig zijn voor het succesvol opzetten van integraal capaciteitsmanagement?
  #7 Wat moet er minimaal aanwezig zijn voor het succesvol opzetten van integraal capaciteitsmanagement?

  De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij integraal capaciteitsmanagement (ICM). Wat is er allemaal nodig om dit op te zetten? In artikelen diepten we de verschillende elementen ...

  Lees meer
 • Een brugfunctie tussen de technologie en de klinische praktijk
  Een brugfunctie tussen de technologie en de klinische praktijk

  Begin 2020 (streefdatum april 2020) wordt er een nieuwe beroepsgroep opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG): de klinisch technoloog - in de praktijk ...

  Lees meer
 • #6 Waarom optimalisatie van (plan-)processen nodig is voor ICM
  #6 Waarom optimalisatie van (plan-)processen nodig is voor ICM

  Integraal capaciteitsmanagement (ICM) zorgt voor inzicht in de beschikbare capaciteiten en stelt organisaties in staat om deze zo optimaal mogelijk af te stemmen op de dynamische ...

  Lees meer
 • #5 Grip op het eigen proces met integraal capaciteitsmanagement
  #5 Grip op het eigen proces met integraal capaciteitsmanagement

  Integraal capaciteitsmanagement (ICM) zorgt voor inzicht in de beschikbare capaciteiten en stelt organisaties in staat om deze zo optimaal mogelijk af te stemmen op de dynamische ...

  Lees meer
 • Beleidsaanbevelingen samen leren van calamiteiten
  Beleidsaanbevelingen samen leren van calamiteiten

  Bij iedere zorgaanbieder worden fouten gemaakt. In sommige gevallen mondt zo’n fout uit in een calamiteit. In geval van een calamiteit volgt een calamiteitenonderzoek, welke ...

  Lees meer