Kies hier uw Sector
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg
  Kwaliteitskader palliatieve zorg

  Het kwaliteitskader palliatieve zorg is een bijdrage aan een landelijk eenduidig beleid ter verbetering van de palliatieve zorg. De rode draad in het kader is dat wensen en zorgvragen ...

  Lees meer
 • Gebruiksvriendelijke templates en dashboards in Excel
  Gebruiksvriendelijke templates en dashboards in Excel

  Als gezonde organisatie wilt u aan het roer staan en het overzicht hebben van waar u staat en welke koers u wilt varen. Op het hoogste niveau wilt u geaggregeerd zien hoe u ‘er voor staat’ ...

  Lees meer
 • Zorglogistiek in de Acute keten
  Zorglogistiek in de Acute keten

  Huisartsen en specialisten hebben te maken met een grote toestroom van patiënten naar de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. De recentelijk gepubliceerde marktscan van de ...

  Lees meer
 • Kwaliteitsmanagement in Veilig Thuis-organisaties
  Kwaliteitsmanagement in Veilig Thuis-organisaties

  Alle Veilig Thuis-organisaties zijn bezig met het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Maar hoe kunnen Veilig Thuis-organisaties een KMS inrichten dat hen ...

  Lees meer
 • Verder aan de slag met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg!
  Verder aan de slag met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg!

  Afgelopen januari is het vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als standaard opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Dit betekent dat u als zorgorganisatie ...

  Lees meer
 • Deel 3: Value-Based Health Care
  Deel 3: Value-Based Health Care

  Dagelijks werken zorgprofessionals in ziekenhuizen aan goede zorg voor elke afzonderlijke patiënt. In dat opzicht zijn concepten zoals Value-Based Health Care (VBHC) oftewel ...

  Lees meer
 • Spreekuur e-health voor ziekenhuizen
  Spreekuur e-health voor ziekenhuizen

  De wijzigingen met betrekking tot e-health voor 2018, waarbij belconsulten en schriftelijke consulten – onder voorwaarden – gelijk gesteld worden aan herhaalconsulten, ...

  Lees meer
 • Process mining bij Value-Based Health Care
  Process mining bij Value-Based Health Care

  Value-Based Health Care (VBHC): maximale waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van zorgkosten. Daarmee vraagt VBHC om een fundamentele verandering in de organisatie ...

  Lees meer
 • Nieuwe bekostigingssystematiek GGZ per 2020
  Nieuwe bekostigingssystematiek GGZ per 2020

  Vanaf 2020 wordt in de GGZ een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd. GGZ-instellingen en ziekenhuizen met een PAAZ of PUK die nu hun geleverde zorg declareren op basis van DBC’s, ...

  Lees meer
 • Ziekenhuis Amstelland kiest voor Casemix Correct
  Ziekenhuis Amstelland kiest voor Casemix Correct

  Ziekenhuis Amstelland maakt de komende drie jaar gebruik van het product ‘Casemix Correct’ van CQT Zorg & Gezondheid. Casemix Correct signaleert mogelijke onvolkomenheden ...

  Lees meer