Kies hier uw Sector
 • Laurentius Ziekenhuis vernieuwt BI-omgeving
  Laurentius Ziekenhuis vernieuwt BI-omgeving

  In het Laurentius Ziekenhuis Roermond is door medewerkers van Inforeports, Casemix en Laurentius gewerkt aan het vernieuwen van de Business Intelligence-omgeving. In de nieuwe ...

  Lees meer
 • Grip op de toekomst met scenarioplanning
  Grip op de toekomst met scenarioplanning

  Eén duidelijke trend waar zorginstellingen mee te maken krijgen is de vergrijzing. Dit is dan ook het startpunt van de scenarioplanning die Casemix voor uw organisatie kan uitvoeren. ...

  Lees meer
 • 'Zorgstuur Kwaliteit' biedt goede basis voor VBHC
  'Zorgstuur Kwaliteit' biedt goede basis voor VBHC

  De kern van VBHC:  optimale balans tussen uitkomsten die belangrijk zijn voor patiënten en de kosten die deze uitkomsten met zich meebrengen. Het meten, maar ook vooral het overzichtelijk ...

  Lees meer
 • Bijsturen op productie(afspraken) met integraal capaciteitsmanagement
  Bijsturen op productie(afspraken) met integraal capaciteitsmanagement

  Met behulp van integraal capaciteitsmanagement kunnen ziekenhuizen concreet bijsturen op de (financiële) doelen. In plaats van afdelingen en (deel-)capaciteiten zoals de ...

  Lees meer
 • Kwaliteitskader Ouderenzorg: aan de slag
  Kwaliteitskader Ouderenzorg: aan de slag

  Hoe vertaalt u het kwaliteitskader naar uw eigen organisatie en waar moet u op korte termijn al aan voldoen? Dit waren onderwerpen van gesprek tijdens de intervisiebijeenkomst ...

  Lees meer
 • Onderzoek knelpunten en oplossingen aanbod Eerstelijns Verblijf
  Onderzoek knelpunten en oplossingen aanbod Eerstelijns Verblijf

  De financiering van kortdurende zorg valt met ingang van 2017 binnen vijf verschillende prestaties. Voor veel zorgaanbieders leidt met name het aanbod rondom Eerstelijns Verblijf  ...

  Lees meer
 • Q-Consult Zorg doet onderzoek naar inkoop en uitvoer jeugdhulp
  Q-Consult Zorg doet onderzoek naar inkoop en uitvoer jeugdhulp

  Q-Consult Zorg heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Jeugdzorg Nederland naar de inkoop van jeugdhulp en de verschillende uitvoeringsvarianten. Belangrijke conclusie ...

  Lees meer
 • Hoe staat het met uw kennis over de geriatrische revalidatiezorg?
  Hoe staat het met uw kennis over de geriatrische revalidatiezorg?

  Door de hervorming in de langdurige zorg is de aandacht van zorgaanbieders de afgelopen jaren voornamelijk gegaan naar de implementatie van de Wet langdurige zorg (Wlz), wijkverpleging ...

  Lees meer
 • Zelfonderzoek GGZ 2015 van start
  Zelfonderzoek GGZ 2015 van start

  1 mei 2017 is het controleplan voor het zelfonderzoek GGZ 2015 gepubliceerd via GGZ-Nederland. In dit artikel leest u meer over de belangrijkste wijzigingen en de impact ervan. ...

  Lees meer
 • Overstap naar Zorgclustermodel GGZ
  Overstap naar Zorgclustermodel GGZ

  Vanaf 2020 maken de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) plaats voor het Zorgclustermodel als het nieuwe bekostigingssysteem binnen de curatieve GGZ (Basis-GGZ en gespecialiseerde ...

  Lees meer