Kies hier uw Sector
 • Hoe staat het met uw kennis over de geriatrische revalidatiezorg?
  Hoe staat het met uw kennis over de geriatrische revalidatiezorg?

  Door de hervorming in de langdurige zorg is de aandacht van zorgaanbieders de afgelopen jaren voornamelijk gegaan naar de implementatie van de Wet langdurige zorg (Wlz), wijkverpleging ...

  Lees meer
 • Zelfonderzoek GGZ 2015 van start
  Zelfonderzoek GGZ 2015 van start

  1 mei 2017 is het controleplan voor het zelfonderzoek GGZ 2015 gepubliceerd via GGZ-Nederland. In dit artikel leest u meer over de belangrijkste wijzigingen en de impact ervan. ...

  Lees meer
 • Overstap naar Zorgclustermodel GGZ
  Overstap naar Zorgclustermodel GGZ

  Vanaf 2020 maken de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) plaats voor het Zorgclustermodel als het nieuwe bekostigingssysteem binnen de curatieve GGZ (Basis-GGZ en gespecialiseerde ...

  Lees meer
 • Horizontaal Toezicht: ook voor de GGZ-sector?
  Horizontaal Toezicht: ook voor de GGZ-sector?

  Op 12 april is met het landelijke congres, het officiële startsein gegeven voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de ziekenhuiszorg. Daarnaast zijn op 21 maart de producten ...

  Lees meer
 • Hoe vertaalt u het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar uw praktijk?
  Hoe vertaalt u het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar uw praktijk?

  Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een feit. Een belangrijke mijlpaal voor uw sector! Maar, hoe vertaalt u nu dit kwaliteitskader naar uw eigen organisatie en waar moet ...

  Lees meer
 • Nieuw: meerjarenmodel voor Veilig Thuis organisaties
  Nieuw: meerjarenmodel voor Veilig Thuis organisaties

  Q-Consult Zorg ontwikkelde eerder een kosten- en formatiemodel die 17 van de 26 Veilig Thuis organisaties gebruiken voor hun interne bedrijfsvoering en financiering. Met de aanscherping ...

  Lees meer
 • Onderzoek Q-Consult Zorg – Transitie naar een Integrale Crisisdienst
  Onderzoek Q-Consult Zorg – Transitie naar een Integrale Crisisdienst

  Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet en Wmo 2015, zijn gemeenten en crisisdiensten op zoek naar een manier om hun crisisdienstverlening efficiënter en effectiever in te richten. ...

  Lees meer
 • Opnieuw Kamerbrief op basis van onderzoek Q-Consult Zorg
  Opnieuw Kamerbrief op basis van onderzoek Q-Consult Zorg

  Op 14 april jl. is opnieuw een rapport van Q-Consult Zorg inclusief brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport over passende wetgeving voor lvb-jongeren tussen de 18 en 23 jaar ...

  Lees meer
 • Deelnemers gezocht voor onderzoek kwaliteitsmanagementsystemen
  Deelnemers gezocht voor onderzoek kwaliteitsmanagementsystemen

  Veilig Thuis heeft een cruciale rol in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: de nodige zorg leveren om zo snel mogelijk een veilige situatie te creëeren voor ...

  Lees meer
 • Transparante verkoopprijzen: De ultieme catalogus?
  Transparante verkoopprijzen: De ultieme catalogus?

  De discussie over het al dan niet openbaar maken van de prijsafspraken tussen ziekenhuizen en verzekeraars loopt al sinds 2005, ten tijde van de eerste stappen op het pad van marktwerking ...

  Lees meer