Kies hier uw Sector
 • Kostprijzen en begroten
  Kostprijzen en begroten

  Op donderdag 17 maart jl. vond, aansluitend op de Kompas gebruikersbijeenkomst, de intervisie Kostprijzen en Begroten plaats. Onderwerpen op de agenda: het gebruik van kostprijzen ...

  Lees meer
 • Met kostprijzen aan het roer
  Met kostprijzen aan het roer

  Q-Consult Zorg heeft een mijlpaal bereikt: we hebben al 65 organisaties geholpen met hun GRZ-kostprijzen. Om dit te vieren organiseerden we op 10 maart jl. de bijeenkomst ‘Kostprijzen, ...

  Lees meer
 • Samenwerking Q-Academy en HBO Drechtsteden
  Samenwerking Q-Academy en HBO Drechtsteden

  Q-Academy verzorgt in samenwerking met HBO Drechtsteden de post bachelor (hbo) opleiding Consulent begeleiding Wmo en Wlz. Deze opleiding is praktisch van aard en wordt aangeboden ...

  Lees meer
 • Onderzoek: incidentmeldingen binnen organisaties voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  Onderzoek: incidentmeldingen binnen organisaties voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  De RIBW Alliantie en Federatie Opvang krijgen van hun leden signalen dat het aantal incidenten met cliënten toeneemt en dat de incidenten heftiger zijn dan in het verleden. Om hier ...

  Lees meer
 • Bekostiging ADHD-zorg kinderartsen in ziekenhuizen over naar gemeenten
  Bekostiging ADHD-zorg kinderartsen in ziekenhuizen over naar gemeenten

  Sinds 1 januari 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Hieronder valt ook de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Voor door kinderartsen ...

  Lees meer
 • Registratie, een gezamenlijke zorg
  Registratie, een gezamenlijke zorg

  Dinsdag 12 januari 2016 organiseerde Q-Consult Zorg een intervisiebijeenkomst over de zachte kant van de registratie. De centrale vraag: hoe krijg je iedereen binnen de organisatie ...

  Lees meer
 • Omzetdaling in ziekenhuizen
  Omzetdaling in ziekenhuizen

  Heeft u het vermoeden dat de omzet in uw ziekenhuis daalt? En kunt u de vinger niet op de zere plek leggen? Veel ziekenhuizen worstelen met dit vraagstuk. En logisch, door de vele factoren, ...

  Lees meer
 • Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015
  Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015

  Veel ziekenhuizen spanden zich in het najaar van 2015 fors in om de resultaten van het zelfonderzoek 2014 tijdig op te leveren. Tijd om nu lang stil te zitten is er niet, want ook dit jaar ...

  Lees meer
 • Verantwoording over de Wmo 2015
  Verantwoording over de Wmo 2015

  De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) stuurde onlangs een brief naar de Raden van Bestuur van GGZ-instellingen en instellingen in de ouderen-, ...

  Lees meer
 • Een interview met Ruben van Zelm
  Een interview met Ruben van Zelm

  Sanne van Logten in gesprek met collega Ruben van ZelmRuben van Zelm is dé persoon in Nederland als het gaat om zorgpaden en Lean. Sinds kort heeft Ruben naast zijn rol als adviseur ...

  Lees meer