Kies hier uw Sector
 • Webinar: 5 redenen om te auditen volgens de tracermethodiek in de langdurige zorg
  Webinar: 5 redenen om te auditen volgens de tracermethodiek in de langdurige zorg

  Steeds vaker zetten ziekenhuizen de tracer in als auditmethodiek. Waarom? De tracer is een wijze van auditen die de patiënt écht centraal zet en die stimuleert te zoeken naar verbeteringen ...

  Lees meer
 • Een kijkje in de Kwaliteitskeuken
  Een kijkje in de Kwaliteitskeuken

  In deze bijeenkomst stond het uitwisselen van ervaringen over het nieuwe kwaliteitsdenken centraal. Zorgaanbieders Kwintes, RIBW GO en Cosis gaven een kijkje in hun Kwaliteitskeuken. ...

  Lees meer
 • Uw zorgorganisatie in 2025
  Uw zorgorganisatie in 2025

  Dat de zorg in Nederland verandert, zowel op het gebied van technologie als op inhoud van zorg, is bekend. Echter ook demografische ontwikkelingen en veranderende wensen en verwachtingen ...

  Lees meer
 • Kostprijzen en begroten
  Kostprijzen en begroten

  Op donderdag 17 maart jl. vond, aansluitend op de Kompas gebruikersbijeenkomst, de intervisie Kostprijzen en Begroten plaats. Onderwerpen op de agenda: het gebruik van kostprijzen ...

  Lees meer
 • Met kostprijzen aan het roer
  Met kostprijzen aan het roer

  Q-Consult Zorg heeft een mijlpaal bereikt: we hebben al 65 organisaties geholpen met hun GRZ-kostprijzen. Om dit te vieren organiseerden we op 10 maart jl. de bijeenkomst ‘Kostprijzen, ...

  Lees meer
 • Samenwerking Q-Academy en HBO Drechtsteden
  Samenwerking Q-Academy en HBO Drechtsteden

  Q-Academy verzorgt in samenwerking met HBO Drechtsteden de post bachelor (hbo) opleiding Consulent begeleiding Wmo en Wlz. Deze opleiding is praktisch van aard en wordt aangeboden ...

  Lees meer
 • Onderzoek: incidentmeldingen binnen organisaties voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  Onderzoek: incidentmeldingen binnen organisaties voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  De RIBW Alliantie en Federatie Opvang krijgen van hun leden signalen dat het aantal incidenten met cliënten toeneemt en dat de incidenten heftiger zijn dan in het verleden. Om hier ...

  Lees meer
 • Bekostiging ADHD-zorg kinderartsen in ziekenhuizen over naar gemeenten
  Bekostiging ADHD-zorg kinderartsen in ziekenhuizen over naar gemeenten

  Sinds 1 januari 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Hieronder valt ook de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Voor door kinderartsen ...

  Lees meer
 • Registratie, een gezamenlijke zorg
  Registratie, een gezamenlijke zorg

  Dinsdag 12 januari 2016 organiseerde Q-Consult Zorg een intervisiebijeenkomst over de zachte kant van de registratie. De centrale vraag: hoe krijg je iedereen binnen de organisatie ...

  Lees meer
 • Omzetdaling in ziekenhuizen
  Omzetdaling in ziekenhuizen

  Heeft u het vermoeden dat de omzet in uw ziekenhuis daalt? En kunt u de vinger niet op de zere plek leggen? Veel ziekenhuizen worstelen met dit vraagstuk. En logisch, door de vele factoren, ...

  Lees meer