Kies hier uw Sector
 • Crisiszorg: efficiënter, centraler en doelgerichter samenwerken in de regio!
  Crisiszorg: efficiënter, centraler en doelgerichter samenwerken in de regio!

  Om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, spelen er regionaal verschillende initiatieven voor nauwere samenwerking. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk opzetten van geïntegreerde ...

  Lees meer
 • Wil de juiste zorg op de juiste plek slagen, dan moet er meer afstemming in de regio komen
  Wil de juiste zorg op de juiste plek slagen, dan moet er meer afstemming in de regio komen

  Het huidige zorgaanbod sluit niet altijd aan op de behoefte van de burger. Zo kan zorg onnodig duur zijn of voorkomen worden. In plaats van duurdere (tweedelijns)zorg, moet zorg dichter ...

  Lees meer
 • Integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen #1
  Integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen #1

  Goede afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod is cruciaal voor ziekenhuizen. De treeknormen voor toegangs- en wachttijden, vraag om kostenbeheersing en een continu veranderende ...

  Lees meer
 • Spreekuur voor vragen over zorgactiviteiten 'begeleiding en verstrekking' voor ziekenhuizen
  Spreekuur voor vragen over zorgactiviteiten 'begeleiding en verstrekking' voor ziekenhuizen

  De registraties van zorgactiviteiten 'begeleiding en verstrekking' roepen veel vragen op bij zorgorganisaties. Dit komt vooral omdat het correct registreren van ...

  Lees meer
 • Een toekomstbestendige zorgadministratie
  Een toekomstbestendige zorgadministratie

  De komst van het zelfonderzoek in 2013 veranderde veel voor afdelingen zorgadministratie. Waar de afdelingen voor 2013 vrij ‘onzichtbaar’ waren binnen de organisatie en zich ...

  Lees meer
 • Inkoopeisen wijkverpleging 2020
  Inkoopeisen wijkverpleging 2020

  De zorgcontractering voor 2020 gaat weer van start. Daarom presenteren wij een overzicht van alle inkoopeisen die zorgverzekeraars stellen aan wijkverpleging voor 2020. Het overzicht ...

  Lees meer
 • De noodzaak van het herinrichten van crisiszorg in de regio
  De noodzaak van het herinrichten van crisiszorg in de regio

  Er zijn verschillende landelijke ontwikkelingen die zich richten op het (her)inrichten van crisiszorg voor kwetsbare doelgroepen. Na de transitie van 2015 heeft crisiszorg in ...

  Lees meer
 • De nieuwe normen van NIAZ Qmentum Global
  De nieuwe normen van NIAZ Qmentum Global

  Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) toetst met ingang van 1 januari 2020 alle zorginstellingen aan de hand van de nieuwe NIAZ-norm: NIAZ Qmentum Global. ...

  Lees meer
 • Goed sturen binnen Veilig Thuis voor een beter resultaat
  Goed sturen binnen Veilig Thuis voor een beter resultaat

  Sinds de start van Veilig Thuis in 2015 probeert de sector grip te krijgen op zowel het totale werkproces als de onderdelen die daaraan ten grondslag liggen. Behoefte hieraan komt ...

  Lees meer
 • Sturen is vooruitkijken, dus waarom nog begroten?
  Sturen is vooruitkijken, dus waarom nog begroten?

  De gezondheidszorg heeft zich tot een sector ontwikkeld van continu bewegen en kunnen inspelen op veranderingen. Vaste contractering met genormeerde tarieven is deels weggevallen ...

  Lees meer