3 tips voor auditen in zelfsturende teams

Door de hervormingen in de langdurige zorg gaan veel organisaties over op werken met zelfsturende teams. Dit brengt grote veranderingen met zich mee en heeft ook effect op de invulling van kwaliteitszorg. In de training 'Auditen in zelfsturende teams' zoomen wij met u in op wat dit betekent voor uw auditproces. Want hoe zorgt u ervoor dat het auditproces mee ontwikkelt? Wij geven u 3 tips.

Tip 1: Denken vanuit het doel versus denken vanuit het instrument

Stel uzelf vooraf 3 hoofdvragen:

Wat is de visie op audits vanuit ‘de top’?
Welk belang hecht de top van de organisatie aan audits? Vanuit welke visie en met welk doel moet het worden ingezet? Hoeveel tijd en middelen zijn er beschikbaar om het proces in te richten?

Wat is kwaliteit?
Waar staat uw organisatie voor? Wanneer zijn uw cliënten tevreden? Wanneer levert u kwaliteit en welke uitdagingen ‘bedreigen’ uw kwaliteit? Hoe weet u of u kwaliteit levert en welke thema’s zijn belangrijk? Zet dit voor uzelf op een rij, het is belangrijke input om te bepalen waarop u uw audits moet toetsen.

Hoe is zelfsturing ingericht?
Zelfsturing wordt per organisatie anders ingevuld. Zelforganiserend, zelfregulerend, zelfverantwoordelijk of zelfstandig. Verschillende termen voor verschillende manieren van organisatie van het primair proces dichterbij de cliënt. Hoe zijn de taken binnen de teams verdeeld? Wat wordt centraal geregeld? Dit soort uitgangspunten zijn van invloed op de uiteindelijke invulling van uw auditproces.

Heeft u deze vragen voor uzelf uitgewerkt? Dan is dat het moment om de inhoud van het proces te herijken. Als resultaat heeft u dan een passend auditproces binnen de kaders van zelfsturende teams, kwaliteit en de visie op audits!

Tip 2: Begin bij het ‘einde’ van het proces en vraag belanghebbenden wat zij verwachten van de uitkomsten en resultaten

Maak een overzicht van de verschillende stakeholders en vraag wat zij verwachten van de auditresultaten. Waar heeft bijvoorbeeld het team behoefte aan? In welke vorm willen zij dit ontvangen en wat moet erin staan? Hoe willen ze het bespreken? Dit geeft belangrijke input voor de invulling van het auditproces. Het betrekken van het team bij het invullen en vormgeven van het auditproces zorgt er ook voor dat zij eigenaar worden, waardoor u een groter draagvlak creëert.

Tip 3: Faseer de verandering van ondersteuning van de stafafdeling kwaliteit!

De rol van een stafafdeling is met de komst van zelfsturende teams niet ineens ‘uitgespeeld’. Een faciliterende rol en overkoepelend overzicht blijft belangrijk. Bekijk kritisch wat een team zelf doet en welke ondersteuning zij nog van de stafafdeling nodig hebben. Betrek hierin het team, de portefeuillehouder en/of coach van het team, ga met elkaar het gesprek aan en kom zo achter de behoeften van het team.

Meer weten?

Q-Academy organiseert in het najaar weer de training 'Auditen in zelfsturende teams'. Deze training kan ook in company worden gegeven