Kies hier uw Sector
 • Koerswijziging crisisdienst Veilig Thuis IJsselland
  Koerswijziging crisisdienst Veilig Thuis IJsselland

  “Help ons bij een koerswijziging”, was de vraag die vanuit Veilig Thuis (VT) IJsselland aan collega adviseur Lennart Roest werd gesteld. Deze brede vraag werd al snel smaller ...

  Lees meer
 • Impuls geven aan de juiste zorg op de juiste plek door inzicht in het regiobeeld
  Impuls geven aan de juiste zorg op de juiste plek door inzicht in het regiobeeld

  Het afgelopen jaar hebben wij door netwerkontwikkeling en het verzamelen van data in de regio diverse partijen gefaciliteerd in het verbeteren van de zorg vanuit regionale samenwerking. ...

  Lees meer
 • Patiëntparticipatie in de praktijk: voorbeelden op alle niveaus
  Patiëntparticipatie in de praktijk: voorbeelden op alle niveaus

  Patiëntparticipatie stelt zorginstellingen in staat om steeds beter in te spelen op de vraag van de patiënt. Patiënten worden betrokken bij de besluitvorming, en dit kan in verschillende ...

  Lees meer
 • Overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz: wat betekent dit voor zorgaanbieders?
  Overgang van GGZ-cliënten naar de Wlz: wat betekent dit voor zorgaanbieders?

  Per 1 januari 2021 gaat een gedeelte van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) over naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Op deze manier hebben cliënten met een blijvende ...

  Lees meer
 • Is ontregelen de oplossing voor werkdruk en PNIL- en verzuimkosten?
  Is ontregelen de oplossing voor werkdruk en PNIL- en verzuimkosten?

  In 2018 is de beroepsvereniging VvAA gestart met de Nationale (Ont)regelmonitor. Middels deze monitor wordt gemeten hoeveel registratielast zorgprofessionals ervaren. Na de ...

  Lees meer
 • Parallelliteit: de regel in plaats van de uitzondering?
  Parallelliteit: de regel in plaats van de uitzondering?

  Ieder jaar wordt de bekostiging van de medisch specialistische zorg doorontwikkeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en branchepartijen. Het doel: de DBC-systematiek ...

  Lees meer
 • Zo geven cliënt- en patiëntadviesraden hun taak vorm
  Zo geven cliënt- en patiëntadviesraden hun taak vorm

  De rol en de positie van de patiënt in het eigen zorgproces én op collectief niveau wordt steeds belangrijker binnen de zorg. Participatie van patiënten kan op verschillende niveaus ...

  Lees meer
 • Tips! Zorgprestatiemodel GGZ en Fz
  Tips! Zorgprestatiemodel GGZ en Fz

  De overgang naar het zorgprestatiemodel in 2022 heeft gevolgen voor de bekostiging, vastlegging en registratie, controlmaatregelen en contractering van zorgaanbieders. En ...

  Lees meer
 • Boekpresentatie 'Samenwerken tussen zorgorganisaties'
  Boekpresentatie 'Samenwerken tussen zorgorganisaties'

  We zijn trots dat we op 10 december 2019 samen met advocatenkantoor Kennedy Van der Laan ons boek over samenwerken in de zorg mogen presenteren! Tijdens deze bijeenkomst voor ...

  Lees meer
 • Wat moet er minimaal aanwezig zijn voor het succesvol opzetten van integraal capaciteitsmanagement?
  Wat moet er minimaal aanwezig zijn voor het succesvol opzetten van integraal capaciteitsmanagement?

  De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij integraal capaciteitsmanagement (ICM). Wat is er allemaal nodig om dit op te zetten? In artikelen diepten we de verschillende elementen ...

  Lees meer