Kies hier uw Sector
 • In 5 stappen naar een betere SEH-registratie
  In 5 stappen naar een betere SEH-registratie

  De volledige vastlegging van de spoedzorg is niet altijd eenvoudig. Dat zit ‘m vooral in de veelheid aan specialismen en disciplines die op de spoedeisende hulp (SEH) met elkaar ...

  Lees meer
 • Veilig Thuis op weg naar ISO-certificering
  Veilig Thuis op weg naar ISO-certificering

  Op 19 en 20 juni 2019 vond de ISO-certificering van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant plaats. Afgelopen jaar heeft de organisatie hier hard naar toegewerkt. Met resultaat, want Veilig ...

  Lees meer
 • Het zorgprestatiemodel: vanaf 2022 de nieuwe bekostigingssystematiek voor de GGZ
  Het zorgprestatiemodel: vanaf 2022 de nieuwe bekostigingssystematiek voor de GGZ

  Vanaf 2022 maken de Diagnose Behandeling (Beveiliging) Combinaties (DB(B)C’s) en zorgzwaartepakketten (ZZP’s) plaats voor het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel ...

  Lees meer
 • Integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen #2
  Integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen #2

  Integraal capaciteitsmanagement (ICM) zorgt voor inzicht in de beschikbare capaciteiten en stelt organisaties in staat om deze zo optimaal mogelijk af te stemmen op de dynamische ...

  Lees meer
 • De meest gestelde vragen over het registreren van begeleidings- en verstrekkingscodes
  De meest gestelde vragen over het registreren van begeleidings- en verstrekkingscodes

  Op 21 juni hielden collega’s Juliëtte en Emmelie een telefonisch spreekuur voor vragen over het registreren van begeleidings- en verstrekkingscodes. Voor ziekenhuizen is ...

  Lees meer
 • Zorginstituut Nederland kent subsidie toe voor Samen Beslissen in de eerste lijn
  Zorginstituut Nederland kent subsidie toe voor Samen Beslissen in de eerste lijn

  Op 1 juli jl. is bekend geworden dat de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van zorg’ van het Zorginstituut Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, ...

  Lees meer
 • Aandacht voor kinderen in de vrouwenopvang
  Aandacht voor kinderen in de vrouwenopvang

  Burgemeester Lenferink (Leiden) riep in 2018 in een indringend rapport op tot meer aandacht voor kinderen in de vrouwenopvang. Het is voor kinderen een zeer ingrijpende ervaring ...

  Lees meer
 • Crisiszorg: efficiënter, centraler en doelgerichter samenwerken in de regio!
  Crisiszorg: efficiënter, centraler en doelgerichter samenwerken in de regio!

  Om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, spelen er regionaal verschillende initiatieven voor nauwere samenwerking. Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk opzetten van geïntegreerde ...

  Lees meer
 • Wil de juiste zorg op de juiste plek slagen, dan moet er meer afstemming in de regio komen
  Wil de juiste zorg op de juiste plek slagen, dan moet er meer afstemming in de regio komen

  Het huidige zorgaanbod sluit niet altijd aan op de behoefte van de burger. Zo kan zorg onnodig duur zijn of voorkomen worden. In plaats van duurdere (tweedelijns)zorg, moet zorg dichter ...

  Lees meer
 • Integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen #1
  Integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen #1

  Goede afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod is cruciaal voor ziekenhuizen. De treeknormen voor toegangs- en wachttijden, vraag om kostenbeheersing en een continu veranderende ...

  Lees meer