Administratieve lastenverlichting in het primair proces

Administratieve lastenverlichting in het primair proces

Het is een veelgehoorde klacht: ‘De administratieve lasten rijzen de pan uit’. Behandelaren en zorgverleners besteden veel tijd aan administratieve taken. Dit gaat ten koste van de tijd voor de cliënt, zorgt voor frustratie bij medewerkers en verspilling van financiële middelen. Er bestaat een dringende behoefte aan vereenvoudiging van de administratie. Maar hoe pak je dit aan? Wij raden aan om te beginnen met de vragen: Wie? Wat en Waarom? Waar? Wanneer? en Hoe?

Op 16 januari 2014 organiseerden we een bijeenkomst over dit thema, waarin diverse medewerkers uit alle sectoren van de zorg hun ervaringen deelden. Met behulp van een waardestroomanalyse, een instrument uit de Lean-methodiek, bespraken we de mogelijkheden tot administratieve lastenverlichting in het primair proces.

In een artikel in Headline 136 delen we de belangrijkste bevindingen met u.