Ziekenhuis Amstelland kiest voor Casemix Correct

Ziekenhuis Amstelland maakt de komende drie jaar gebruik van het product ‘Casemix Correct’ van CQT Zorg & Gezondheid. Casemix Correct signaleert mogelijke onvolkomenheden in de bronregistratie en stelt zo de gebruiker in staat deze op te lossen en structureel te werken aan de verdere verbetering van de registratie.

Via inzichtelijke managementinformatie kan het ziekenhuis sturen op continue verbetering van de processen. Met Casemix Correct ondersteunt Ziekenhuis Amstelland haar missie voor het leveren van zorg van hoogwaardige kwaliteit. Het is een waardevol hulpmiddel om de stappen naar eenmalige registratie aan de bron tijdig, volledig en juist te realiseren. En om bij te dragen aan de invulling van Horizontaal Toezicht.

Eén van de doorslaggevende redenen waarom Ziekenhuis Amstelland kiest voor Casemix Correct is dat de tool flexibel kan worden aangepast aan de wensen van de individuele gebruiker. Dit betekent dat de verbetering van de registratie gefaseerd kan worden aangepakt, aansluitend bij de evoluerende behoefte van het ziekenhuis. Voor een medewerker van de zorgadministratie is het mogelijk om een overzicht te krijgen van alle controles en controleresultaten die op dat moment beschikbaar zijn, terwijl in een volgende fase een specialist alleen die controles onder ogen krijgt die voor hem van toepassing zijn.

Ziekenhuis Amstelland en CQT Zorg & Gezondheid continueren en intensiveren op deze wijze hun duurzame samenwerking.