Update AO/IC-Toolbox voor de GGZ gelanceerd

De AO/IC-Toolbox GGZ DBC’s is nu geüpdatet met de Interne Controle-kant, zodat u als GGZ-instelling meer zicht krijgt in de mate van correcte registratie en declaratie.

Door de recente ontwikkelingen wordt de interne controle steeds belangrijker en omvangrijker. Ook vindt een duidelijke verschuiving plaats naar controles dichterbij de registreerder, ofwel aan de bron. Er komt steeds meer focus op de primaire processen en first-time-right. De IC-functionaris kan hierin een bepalende rol spelen, maar doet hij dit al voldoende? De toolbox geeft praktische handvatten zoals een format voor een IC-document, een risicoanalyse en jaarplanning.

Sinds juni 2013 is de AO/IC-Toolbox GGZ DBC’s beschikbaar. Deze Toolbox van Q-Consult helpt GGZ-instellingen om hun Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) in te richten op DBC’s om zo de risico’s van prestatiebekostiging beheersbaar te houden.

AO/IC-Toolbox kosteloos ontvangen?

Stuur ons een e-mail met uw gegevens en u krijgt de laatste versie van de Toolbox toegestuurd.