Vraag de AO/IC Toolkit Wmo aan

AO/IC, toolkit, Wmo

Vraag de AO/IC Toolkit Wmo aan

De Wmo heeft per 2015 zijn intrede gedaan in de sectoren VV, GHZ en GGZ. De afgelopen maanden stonden in het teken van het herinrichten van processen en het factureren naar gemeenten. Waar staat u nu? Heeft u het Wmo proces ‘in control’? Een goede manier om hier inzicht in te krijgen is het inrichten en evalueren van uw AO/IC. Om u bij dit proces op weg te helpen, ontwikkelde Q-Consult de AO/IC Toolkit Wmo. Deze toolkit helpt u om de risico’s van de Wmo beheersbaar te maken en correct te kunnen factureren.

Wat vindt u in de AO/IC Toolkit Wmo?

De Toolkit bestaat uit een procesbeschrijving voor de Wmo en een bijbehorende risicomatrix. De procesbeschrijving geeft de stappen weer die u als zorgaanbieder zet, van binnenkomst van de cliënt tot declaratie van diens zorg of ondersteuning. Met de toolkit focussen wij met name op de extramurale zorg die u levert, zoals begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Natuurlijk verschillen de stappen (deels) per zorgaanbieder en per gemeente. De procesbeschrijving Wmo kunt u daarom zien als basis; u kunt zelf stappen toevoegen of juist verwijderen.

De risicomatrix Wmo beschrijft per processtap de mogelijke risico’s op juistheid, volledigheid en tijdigheid. Per risico beschrijven wij de mogelijke consequenties en beheersmaatregelen die u kunt implementeren. Denk daarbij aan beheersmaatregelen op het gebied van automatisering, managementinformatie en procesinrichting. Voor het geval u met diverse gemeenten samenwerkt, hebben wij ook benoemd wat de mogelijke verschillen per gemeente kunnen zijn. Per gemeente zou u uw AO/IC mogelijk (deels) verschillend moeten ingericht.

Vraag de AO/IC Toolkit Wmo kosteloos aan

Wilt u de Toolkit kosteloos ontvangen? Stuur dan uw gegevens naar samenwerken@qconsultzorg.nl.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Of behoefte aan ondersteuning? Neem dan gerust contact op met Noortje Molenaar of Alice van der Linden.