Begroting 2016: het moment voor doelmatigheid

Wat is uw strategisch beleid voor 2016? Welke afspraken maakt u met zorgverzekeraars? En wat betekent dit voor uw productie en kostenniveau? Met inzicht in uw eigen zorgprofiel en dat van de benchmark kunt u anticiperen op kwaliteits- en efficiencyverbeteringen voor volgend jaar.

Door middel van procesanalyses gericht op variatie en compliance aan zorgprocessen ziet u ook de grondoorzaken van afwijkingen bij specifieke specialismen, diagnoses of afdelingen. Zo ontdekt u bijvoorbeeld afwijkingen in ligduur of aantal radiologieonderzoeken ten opzichte van de benchmark, of ten opzichte van uw eigen afspraken. Dit zijn mogelijk kansen op verbetering die u nu kunt verwerken in uw begroting voor 2016 en volgend jaar kan verzilveren.

Verbeterslag maken

Binnen zorgpaden of voor specifieke patiëntengroepen heeft u bijvoorbeeld afspraken over ligduur. Met behulp van een juiste registratie van zorgactiviteiten krijgt u inzicht in de gemiddelde ligduur van deze patiëntengroep. Indien er geen interne afspraken zijn, krijgt u door middel van een vergelijking met de benchmark zicht in uw verbeterpotentieel.

Indien u structureel afwijkt van de afgesproken opnameduur of indien u ziet dat er veel variatie is, betekent dit een kans tot verbetering van het proces. Echter om de juiste verbeteractie te selecteren, wilt u de grondoorzaak weten van het probleem. Met behulp van verdiepingsanalyses worden oorzaken van variatie zichtbaar. Factoren hierbij zijn o.a. de afdeling, artsen, dag van opname, etc. Deze data ligt al vast in uw datawarehouse! Door deze data te gebruiken voor procesanalyse ontstaat inzicht en kennis om een doelmatig proces te realiseren.

Stappen

 1. Definieer zorgproces en relevante zorgactiviteiten
 2. Wat is de norm; zorgpad of benchmark?
 3. Inzicht in stabiliteit en variatie van het proces
 4. Inzicht in afwijking van de norm
 5. Grondoorzakenanalyse van de norm
 6. Bepalen haalbaarheid van procesverbetering
 7. Vertalen naar impact op de begroting 2016

Randvoorwaarden

 • Correcte, volledige en tijdige registratie aan de bron
 • Beschikbaarheid data
 • Norm of benchmark
 • Betrokkenheid van medisch specialist bij alle stappen

Casemix en Q-Consult Zorg kunnen u hierbij ondersteunen door middel van proces- en data-analyse, Casemix Kompas en Lean Six Sigma procesverbetering en coaching.