Beslist samen!

Beslist samen!

Er zijn steeds meer initiatieven in de zorg die het proces van samen beslissen ondersteunen en bevorderen. Bijvoorbeeld de consultkaarten, de drie goede vragen en keuzehulpen. Een keuzehulp helpt de arts en patiënt om inzicht te krijgen in de persoonlijke voorkeuren van de patiënt. Deze keuzehulpen worden al steeds meer in de ziekenhuizen gebruikt. Het moment dat een patiënt gaat nadenken over een keuze start echter al bij de huisarts. Door patiënten direct bij de huisarts een keuzehulp aan te bieden, zijn zij eerder en beter in staat om samen te beslissen over de beste (behandel)optie. Tijd dus voor samen beslissen in de keten!

Samen beslissen in de keten

In 2019 ontvingen acht initiatieven een subsidie met als thema ‘het gebruiken van uitkomstinformatie voor samen beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Eén van de initiatieven is het project ‘Toepassen van Samen Beslissen transmuraal met behulp van keuzehulpen’ met PATIENT+ als initiatiefnemer. Het doel van het project: huisarts, medisch specialist en patiënt beslissen structureel samen in de curatieve zorgketen. De visie hierbij is: patiënten aan het begin van de curatieve zorgketen al een keuzehulp aanbieden, zorgt voor een beter geïnformeerde patiënt en arts én helpt bij het verminderen van onnodige verwijzingen of behandelingen. Samen Beslissen draagt hierdoor bij aan doelmatige zorg en een hogere tevredenheid bij patiënten en artsen.

De keuzehulpen van PATIENT+ die al beschikbaar waren voor de tweede lijn zijn inmiddels ook geschikt gemaakt voor de eerste lijn. Dit is onder andere gedaan voor hevig menstrueel bloedverlies, verzakking, trommelvliesbuisjes, keelamandelen, PSA-screening en liesbreuk. Daarnaast zijn er transmurale zorgpaden ontwikkeld waarbij de keuzemomenten en de informatie die uit de keuzehulpen naar voren komt, zorgvuldig aandacht krijgen.

Eind 2020 zijn in drie regio’s (Uden, Gorinchem en Delft) huisartsenpraktijken en ziekenhuizen enthousiast gestart met het aanbieden van de vernieuwde keuzehulpen. In 2021 wordt middels focusgroepen met zowel patiënten als zorgprofessionals en kwantitatieve data onderzocht wat de effecten zijn van de toepassing van keuzehulpen in de keten en hoe het wordt ervaren door de zorgprofessionals en de patiënten.  

Astrid Buysse, projectleider Q-Consult Zorg: 

"“Uit het vooronderzoek blijkt dat de deelnemende huisartsen positieve verwachtingen hebben. Ze hopen dat het project gaat bijdragen aan nog betere samenwerking met de medisch specialisten, een verhoogd werkplezier en een lagere belasting voor de patiënt en de zorg. Een mooi voorbeeld van hoe dit project de transmurale samenwerking bevordert, is een scholing georganiseerd door de gynaecologen aan de huisartsen over hevig menstrueel bloedverlies. Ook patiënten die zijn geïnterviewd door de Patiëntfederatie zijn positief gestemd: ze verwachten dat het hen beter zal helpen voorbereiden op het consult. En dat ze beter zullen beseffen dat ‘geen behandeling’ ook een optie is en wat daar de voor- en nadelen van zijn.”"
Foto uit 2019 van de kick-off van de stuurgroep met een afvaardiging van o.a. PFN, NHG, Ineen, Menzis, Achmea, VGZ, Zilveren Kruis, PATIENT+ en Q-Consult. En de zorgpartijen uit de 3 regio’s Uden (Synchroon en Bernhoven), Gorinchem (Huisarts en Zorg en Rivas) en Delft (Zorgorganisatie Eerste Lijn en Reinier de Graaf).

Intervisie Samen Beslissen

In het kader van dit project organiseerde Q-Consult Zorg in september 2020 samen met PATIENT+ een intervisiebijeenkomst over Samen Beslissen. Twee sprekers, Petran Geurts en Dayenne Zwaagman, deelden hun ervaringen vanuit verschillende perspectieven met transmuraal samen beslissen. Meer weten? Lees het ons artikel 'Patient en professionals op dezelfde afdeling' in samenwerking met Qruxx. 

Volgende stap: samen beslissen met kwetsbare ouderen

Vanwege het succes van de subsidieregeling verlengt het ministerie van VWS de regeling met 5 jaar. De looptijd is van 2021 tot 2025 en gaat vanaf 1 januari 2021 door onder een andere naam: ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. De focus van deze regeling ligt op de eerste lijn en in 2021 op het thema kwetsbare ouderen. 

Wil je meer weten over samen beslissen binnen jouw organisatie? Of wil je graag aan de slag en kun je ondersteuning  gebruiken? Wij denken graag met je mee!