Blog: Ontwikkelen in crisistijd, hoe doe je dat? Door: Jurgen Vos, Senior Consultant

Blog: Ontwikkelen in crisistijd, hoe doe je dat?

De coronacrisis vraagt veel flexibiliteit en creativiteit. Veel vanzelfsprekende zaken pakken we nu anders aan. Zo was online training geven voor mij een nieuwe ervaring. Ook leerde ik hoe je een ontwikkelsessie op afstand kan laten slagen. Ik vind het mooi om te zien dat er steeds meer kansen aangegrepen worden om in deze crisistijd te ontwikkelen. Denk aan partijen die elkaar vinden om de zorg met elkaar te organiseren, meer samenwerking in een regio, een groeiende inzet van e-health en de zorg meer thuis bij de patiënt/cliënt organiseren. Wil jij ondanks de beperkingen ook aandacht besteden aan ontwikkeling? In dit blog vertel ik hoe je dat kunt organiseren en deel ik een aantal mooie voorbeelden die mij (en hopelijk jou ook) inspireren.

Maak gebruik van elkaars denkkracht

Iedereen heeft het vermogen om te ontwikkelen, net iets buiten de kaders te denken en praktische oplossingen te verzinnen. We zijn niet allemaal zoals Willie Wortel, die de ene na de andere uitvinding op touw zet, maar in oplossingen denken kan iedereen leren. Het vereist alleen enige inspanning. Goede ideeën komen niet zomaar aanwaaien (misschien alleen bij de Willie Wortels onder ons). Wat voor veel mensen goed werkt, is om dat denkproces samen te doen in de vorm van een creatieve brainstorm.

Do’s & don’ts van brainstormen

Hoe pak je dat brainstormen ook alweer goed aan? Door elkaar heen praten, iemand afkappen en direct bezwaren aandragen, zijn voorbeelden van hoe het in ieder geval niet moet. Vanuit mijn ervaring met brainstormen heb ik ontdekt dat het volgende wel goed werkt: 

  1. Naïeve, gekke of onmogelijke ideeën bestaan niet: hoe meer ideeën, hoe beter!
  2. Schrijf alle ideeën op en maak deze zichtbaar voor iedereen: schrijven op een whiteboard of flipover gaat nu wat lastiger, maar tools als Google Jamboard zijn ook heel handig.
  3. Stel verdiepende vragen en blijf weg van kritiek: zo kom je weer tot nieuwe ideeën.

Binnen Q-Consult Zorg hebben we in het begin van de coronacrisis veel gebruikgemaakt van brainstormsessies. We gebruikten deze werkwijze om ideeën te verzamelen voor het organiseren van de activiteiten die niet langer fysiek door konden gaan. Vervolgens werden die verder uitgedacht en uitgewerkt tot nieuwe manieren van werken!

Lees ook: Werkvormen voor samenwerken op afstand

Mooie ontwikkelingen, zie jij ze ook?

Het valt mij op dat er steeds meer mensen en organisaties druk zijn met ontwikkeling, ondanks de uitdagende omstandigheden. Een greep uit de voorbeelden die mij erg aanspreken zijn als volgt:  

Toename van e-health 
Door de beschikbaarheid van subsidies voor (het leren omgaan met) digitalisering gaan steeds meer zorgorganisaties aan de slag met e-health. Achterstanden worden ingehaald en weerstand vanuit professionals verdwijnt. 

Samenwerking in de regio 
In de regio wordt de capaciteit in bedden en bemensing tussen verschillende zorgorganisaties met elkaar afgestemd. Ideeën van samenwerking die in 2019 nog vaak strandden door obstakels, zijn inmiddels gerealiseerd.

Corona check app
Een aantal zorgorganisaties in regio Rijnmond heeft een app gelanceerd die inwoners gratis kunnen gebruiken om hun gezondheid te volgen en snel advies te krijgen over een mogelijke besmetting met het coronavirus. Door het beantwoorden van een aantal gezondheidsvragen in de app krijgen inwoners een indicatie of ze al dan niet met het virus besmet zijn. De app voorziet zo in de behoefte van inwoners aan informatie en advies en zorgt er tegelijkertijd voor dat huisartsen en de Spoedeisende Hulp ontlast worden. 

Efficiëntere bedrijfsvoering 
Ik zie diverse creatieve oplossingen om binnen de geldende beperkingen meer efficiëntie en effectiviteit te creëren in de bedrijfsvoering. Vooral het verminderen van handelingen in administratieve processen en de verschuiving van deelcontroles naar procescontroles, leveren efficiency op.

Online werken 
Voorheen ondenkbaar, maar inmiddels weten we niet beter dan dat onze afspraken online plaatsvinden. Van sollicitatiegesprekken tot het opzetten van lokale netwerken; opeens kan toch meer online dan gedacht. Laatst mocht ik de evaluatie van een begrotingsproces online faciliteren en daarnaast begeleid ik online een groep professionals om hun netwerk in de wijk met elkaar te organiseren. Hoe organiseer jij je werk online?

Werken aan ontwikkeling

Ontwikkelen draait om bewust stappen zetten. Het heeft mij zeker tijd gekost, maar nu ik terugkijk zie ik het als een waardevolle investering in mezelf, in mijn omgeving en in de toekomst. Wil je werken aan je ontwikkeling? Dan is het belangrijk dat je openstaat voor verandering, leert van voorbeelden van anderen en andere mensen opzoekt om het gesprek aan te gaan. Niets gaat sneller dan met een groep professionals en/of patiënten/cliënten te zoeken naar kansen, mogelijkheden en innovatie. In de afgelopen maanden is het mij gelukkig regelmatig gelukt om in korte tijd ideeën en informatie op te halen, om daarna met een nieuwe kans en vol energie weer verder te gaan.

Ik hoop dat deze werkwijze en voorbeelden dienen als inspiratie. Wellicht is het een idee om  deze lijst aan te vullen. Wat mij betreft blijven we elkaar inspireren door praktische voorbeelden te delen! Hopelijk wordt 2021 het jaar van inspiratie en ontwikkeling in crisistijd. Laten we elkaar stimuleren om de goede zorg in Nederland nog beter te maken!