Fast-Close: snel en lean uw kwartaal- en jaarrapportages

Fast-Close: snel en lean uw kwartaal- en jaarrapportages

Elk jaar gelden binnen zorginstellingen lange rapportagetermijnen. U bent veel tijd en medewerkers kwijt om een goede jaarrekening op te stellen. Daarbij zien we ook dat veel instellingen door het jaar heen niet up-to-date of ‘in control’ zijn. Is er een manier om het jaarrekeningtraject sneller af te ronden? En misschien nog wel belangrijker, hoe blijft u gedurende het jaar in control? Door middel van het Fast-Close traject van Q-Consult heeft u een snelle kwartaal- of jaarrapportage in handen. Daarbij integreren we deze processen binnen uw zorginstelling.

Met Fast-Close kan het jaar er als volgt uit zien: elk kwartaal heeft u een mini-jaarrekening waardoor u vroegtijdig signaleert hoe de kosten en opbrengsten zich tot elkaar verhouden. Hierdoor is het mogelijk uw contracten met de verschillende zorgverzekeraars tijdig te monitoren en, indien nodig, correcties voor schadelast-prognoses in te calculeren. Het voordeel hiervan is dat financiële issues gedurende het jaar al worden ondervangen en u de jaarrekening sneller kan rapporteren.

Lean for Finance

Fast-Close levert voor u tijdig en volledig inzicht op in uw financiële situatie. Met daarbij de volgende vijf voordelen:

  1. Eerder inzicht in de resultaten voor RvB, RvT, de accountant en andere belanghebbenden.
  2. Verlagen van de accountantsrekening (door het in control zijn gedurende het jaar).
  3. Inzicht in de ontwikkeling van schadelastcontracten met zorgverzekeraars d.m.v. forecasttechnieken.
  4. Inschatting van effecten transitiebudget(ten), schadelastoverschrijdingen en nuanceringen uit hoofde van registratieonjuistheden en materiële controles.
  5. Inzicht in stand van zaken honorariumplafond bevoorschotting en afrekening.

Wat doet Q voor U?

Q-Consult Zorg ondersteunt bij het opstellen van uw kwartaal- of jaarrapportage. Hierbij maakt u gebruik van onze kennis van zowel de inhoud als het proces. Bij het proces gaat het om het toepassen van Fast-Close technieken en het implementeren van procedures voor snelle periodeafsluiting. Onze inhoudelijke kennis en ervaring van zorgfinanciering en bijbehorende transitiebudgetten, macrokaders en (schadelast)afspraken in relatie tot de jaarafsluiting, passen wij hierbij toe.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Fast-Close? Of wilt u met Q-Consult Zorg doornemen of verkorting van de rapportagetermijnen bij u mogelijk is? Neem dan contact met ons op.