Fuseren met twee ZISsen: scenario's en praktische tips

Fuseren met twee ZISsen: scenario's en praktische tips

Een juridische fusie van twee ziekenhuizen is complex. Men moet de primaire en secundaire processen van twee ziekenhuizen op elkaar afstemmen. Fuseren bij gebruik van twee verschillende Ziekenhuis Informatie Systemen leidt tot extra complicaties. Bij een juridische fusie moet men rekening houden met AGB-codegebruik. Q-Consult Zorg inventariseerde uw opties en geeft u een aantal aandachtspunten voor fusies van instellingen met verschillende ZISsen.

Begin 2013 onderzochten vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland een fusie. Een fusie biedt veel voordelen bij intensieve samenwerking, maar kent ook veel uitdagingen. Fuseren met twee verschillende ZISsen maakt het nog complexer. Uitgangspunt blijft, hoewel hier uiteraard ook nadelen aan zijn, om met één gezamenlijk ingericht ZIS te fuseren. Implementatietrajecten voor een ZIS duren echter al snel anderhalf jaar. Een intensieve samenwerking, inclusief fusie, loopt hier vaak op vooruit.

Q-Consult Zorg heeft voor ziekenhuisfusies waarbij sprake is van twee ZISsen, de uitdagingen op administratief gebied en scenario’s voor AGB-codegebruik in kaart gebracht. In de download vindt u het volledige artikel.