GGZ Zelfonderzoek 2015

Ondersteuning bij het Zelfonderzoek

Ondersteuning bij het GGZ Zelfonderzoek 2015

Net als vorig jaar volgt ook dit jaar het zelfonderzoek voor de GGZ. Doel van dit onderzoek is om de onzekerheden over de omzetverantwoording weg te nemen. Over het zelfonderzoek van schadelastjaar 2014 moeten de correcties eerst nog worden doorgevoerd. Of dit op macro- én microniveau gedaan moet worden staat nog ter discussie. Heeft u al ingeschat hoeveel tijd de correcties u kunnen gaan kosten? Daarna kunt u starten met de voorbereidingen voor schadelastjaar 2015, zoals het kiezen van een bevriesmoment. Afgelopen jaar hebben Q-Consult en Q-talent zowel bij ziekenhuizen als GGZ-instellingen ondersteuning geboden. Ook dit jaar staan wij weer voor u klaar.

Op 1 april worden de definitieve afspraken rondom het zelfonderzoek 2015 bekend. Daarna heeft u als GGZ-instelling tot 1 mei om u voor het zelfonderzoek aan te melden. Meedoen heeft als voordeel dat u zelf ‘in control’ bent over het te beoordelen deel en kan steunen op landelijke afspraken. Een nadeel kan zijn dat het u erg veel tijd kost en dat er op een diep detailniveau wordt gecontroleerd. Als u aan het zelfonderzoek meedoet, kunnen wij u op verschillende manieren ondersteunen.

Ervaren projectleiders

Q-Consult heeft veel ervaring met zelfonderzoeken zowel in ziekenhuizen als GGZ. Een adviseur neemt u werk uit handen door het zelfonderzoek samen met u af te handelen. De adviseur is verantwoordelijk voor de coördinatie, begeleiding, het bewaken van overzicht en het ‘reviewen’ van de vastgelegde resultaten. Daarnaast komt onze adviseur samen met u tot een inhoudelijke eindrapportage ter verantwoording aan de zorgverzekeraar en ondersteunt u bij de verantwoordingsgesprekken.

Talenten inzetten

Met Q-talent haalt u hoogopgeleide medewerkers in huis die bij uitstek geschikt zijn voor de afhandeling van de controlepunten. Denk hierbij aan het uitvoeren van deelwaarnemingen, dossieronderzoek, de beoordeling van data-analyse en het uitvoeren van (micro)correcties. Al onze talenten hebben passie voor de zorg en willen graag bij u aan de slag. Vooraf krijgen zij vanuit Q-Consult een praktijkgerichte training over de GGZ-methodiek en wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de controlepunten van het zelfonderzoek.

Training en intervisiebijeenkomst

Q-Academie biedt uw medewerkers relevante trainingen (open en maatwerk incompany), waaronder een stoomcursus DBC’s in de GGZ. Een goede bronregistratie is de basis van een juiste prestatiebekostiging, waarbij kennis van DBC’s van groot belang is. U krijgt zicht op de knelpunten, risico’s en gevolgen voor uw organisatie.

Data-analyse

Bent u klant van het Casemix GGZ-kompas? Dan kunnen we u ondersteunen door het uitvoeren van data-analyse op de door u aangeleverde data ten behoeve van Monitoren en Sturen. Dit kan u snel inzicht geven in onrechtmatigheden en bespaart u tijd met het zelf ontwikkelen van queries.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over ondersteuning door Q-Consult, Q-talent, Casemix of Q-Academie? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Bart Gerards (06 15 96 87 42), Jeroen Brouwers (06 46 23 09 39) of Maaike Nijbroek (06 26 33 29 32). Of mail ons.