Hoe kun je na de crisis gebruik blijven maken van e-health?

Hoe kun je na de crisis gebruik blijven maken van e-health?

De coronacrisis maakte dat zorg op afstand vaak nog de enige manier was (en soms nog is) om de zorgcontinuïteit te borgen. E-health-innovaties zijn daarom in een stroomversnelling geraakt. Veel zorgorganisaties zijn bezig met het implementeren of opschalen van e-health. Maar wat ga je doen nadat de eerste crisis voorbij is? Hoe kunnen organisaties dan gebruik blijven maken van e-health?

Dat e-health een vlucht heeft genomen, is terug te zien in de 460 toekenningen voor de SET COVID-19 subsidie. Wij namen een steekproef van 50 toekenningen en bekeken die nader. Wat opvalt? Dat ongeveer 80% van de toekenningen gaat over het directe contact met de cliënt of patiënt - het betreft dus een vorm van e-consult en/of beeldschermzorg.

Bredere toepassing e-health
Toch is e-health breder inzetbaar dan alleen beeldbelmogelijkheden. Dit blijkt ook uit de overige 20% van de SET-toekenningen, welke voornamelijk gaan over toepassingen op het gebied van veiligheid, bewegen en medicatie. Denk hierbij aan personenalarmering, automatische medicatieverstrekking via een dispenser, tele-monitoring met sensoren en tele-presentie met smartglass.

Zie voor meer opmerkelijke e-health-toepassingen dit overzicht dat we voor VitaValley hebben samengesteld in het kader van de SET Covid-19 FastTrack beeldbellen.

En het kan nog breder: e-health is ook de oplossing voor het anders en beter organiseren van zorgnetwerken. Het biedt voor organisaties betere informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden binnen en over de domeinen van de WLZ, WMO en ZVW heen. De urgentie om deze uitwisseling te realiseren is ook aangestipt in het recente rapport “Zorg voor de toekomst”, het advies van de Sociaal Economische Raad aan de regering hoe de zorg betaalbaar te houden. Juíst omdat e-health nu zo in de spotlight staat, is het zaak hier als zorgorganisatie op in te spelen. Ook na de coronacrisis zal e-health een grotere rol krijgen in het zorglandschap.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

 • Interne financiering
  E-health kun je zelf opnemen in de interne financiering. Het is verstandig om 0.5-1% te reserveren in de jaarbegroting voor innovaties. Het gaat dan om eigen ideeën en initiatieven die passen bij de visie en missie van de organisatie.
   
 • Subsidiemogelijkheden
  Als de eigen ideeën ook passen in het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn er vaak subsidies beschikbaar om het eigen budget aan te vullen. De twee belangrijkste subsidieregelingen voor e-health op dit moment zijn de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Meer informatie vind je op www.zorgvannu.nl.
   
 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren
  De zorgaanbieder kan samen met de zorgverzekeraar gebruikmaken van de ruime NZa beleidsregels voor e-health, inclusief de facultatieve prestatie. Deze laatste zorgt ervoor dat e-health optimaal benut kan worden.

Wij denken graag met je mee om e-health binnen je organisatie op een juiste wijze te introduceren, te integreren in de hele bedrijfsvoering en verder op te schalen. Neem hiervoor contact op met onderstaande consultants.