Horizontaal Toezicht en Casemix Correct

Zorgverzekeraar CZ en het Laurentius ziekenhuis starten op 1 januari 2016 met Horizontaal Toezicht. Bij Horizontaal Toezicht worden vooraf strakke afspraken gemaakt over de wijze waarop zorg wordt gedeclareerd. De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van facturen. Externe accounts houden toezicht, zodat de zorgverzekeraar in principe niet meer achteraf hoeft te controleren. De patiënt zou op deze manier minder vaak de verkeerde factuur moeten ontvangen.

In de pilot zijn de landelijke concepten op het gebied van Horizontaal Toezicht van de werkgroep 'correct declareren', het HEAD controle Framework en het Norea Kader uitgewerkt tot een aantal praktische en controleerbare beheersmaatregelen. Deze maatregelen worden uitgevoerd voordat een factuur wordt verstuurd, controle moet het liefst zo dicht mogelijk bij de bronregistratie plaatsvinden, zodat ook daar eventueel gecorrigeerd kan worden. (Bron)

Het Laurentius Ziekenhuis gebruikt onder andere Casemix Correct om deze controles op de bronregistratie uit te voeren. Casemix Correct bevat meer dan 250 controles die verschillende gebieden in de bronregistratie controleren. Voor de pilot ‘Horizontale samenwerking’ van het Laurentius en CZ zijn een aantal specifieke controles toegevoegd.

Een belangrijke voorwaarde voor Horizontaal Toezicht is dat zekerheid wordt gegeven aan de zorgverzekeraar dat de beheersmaatregelen werken. De managementinformatie uit Casemix Correct levert hier een belangrijke bijdrage aan. Met behulp van dashboards verkrijgt men inzicht in de stand van zaken van de bronregistratie waarmee het proces van correcties wordt gemonitord.