Impact NZa-rapportage en consequenties AO/IC in uw ziekenhuis

Impact NZa-rapportage en consequenties AO/IC in uw ziekenhuis

Met de ‘verboden-toegestaan lijst’, het zogenoemde ‘Antonius-rapport’, en de nadere duidingen van de NZa heeft correct registreren en declareren grote aandacht. Weet u welke risico’s u loopt met uw zorgregistratie? Wat zijn de financiële gevolgen voor de jaarrekening? We ondersteunen op dit moment een aantal ziekenhuizen bij het in kaart brengen van de impact en consequenties.

We onderscheiden grofweg drie punten bij de analyse van de impact op uw zorgregistratie:

  1. Beoordeling of de benoemde punten in het 'Antonius-rapport' van toepassing zijn voor uw ziekenhuis.
  2. Bepalen van de financiële impact door middel van data-analyse.
  3. Doorvoeren van aanpassingen in de AO/IC op basis van de geconstateerde risicogebieden.

AO/IC op orde

Om in de toekomst grip te blijven houden op de registratie en facturatie, dient de AO/IC goed op orde te zijn. Voor 2014 is er een nieuw convenant AO/IC getekend voor de ziekenhuizen. Dit convenant beschrijft de wijze van registratie en facturatie van DBC- en overige zorgproducten. Hoe is deze binnen uw ziekenhuis geïmplementeerd? We zien dat de interne controle in ziekenhuizen zich door alle landelijke ontwikkelingen verder ontwikkelt. Is de steekproef nog voldoende om in control te zijn? Hoe kan de IC een (belangrijke) rol spelen in het correct declareren? En welke controlemiddelen past u hierbij toe? Om ziekenhuizen daarin te ondersteunen hebben wij onze AO/IC DOT-Toolkit up-to-date gemaakt.