Digitale, integrale zorg dichter bij huis ‘Naerklinikken’ in Denemarken

‘Naerklinikken’ in Denemarken

In november 2019 was ik aanwezig op het 34ste PCSI (Patient Classification Systems International) congres, ditmaal in Kopenhagen. Op het PCSI congres wordt internationaal kennis uitgewisseld over het identificeren, classificeren en analyseren van patiëntgroepen met behulp van data -om dit vervolgens te gebruiken voor verschillende doeleinden. Waar moet je dan aan denken? Aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, faciliteren van betalingsstromen zoals het DBC-systeem in Nederland of het anders organiseren van zorg. Een voorbeeld van een andere manier van het organiseren van zorg is het project ‘Naerklinikken’ uit Denemarken. Hier vertel ik graag meer over!

Door Laurens van den Bosch

Net als in Nederland vindt in de landen om ons heen een ontwikkeling plaats naar de organisatie van integrale zorg. Zorg over de muren van zorgorganisaties heen, met betrokkenheid van gemeenten en welzijnsorganisaties en de shift richting preventie van ziekte en behoud van gezondheid. In een mooi woord ‘gezondheid populatiemanagement’. Allemaal inspanningen om de exponentiële groei in zorgvraag vanwege verlies aan gezondheid te remmen, daar de resources om de zorg te leveren niet voorhanden zijn.

Naerklinikken in Denemarken
Dat ‘gezondheid populatiemanagement’ daadwerkelijk van de grond kan komen, blijkt wel uit mooie voorbeelden! Reden genoeg om een inspirerend praktijkvoorbeeld van ‘Naerklinikken’ in Denemarken te delen. Naerklinikken is een innovatie- en onderzoeksproject gefinancierd door het Deense innovatiefonds. Door de zorg samen met zorgaanbieders, gemeenten en welzijn integraal én digitaal te organiseren en coördineren, weten deze aanbieders gezamenlijk zorg te voorkomen en mensen dichter bij huis te ondersteunen. De focus van de deelnemende partijen is in eerste instantie gelegd op de 5% COPD-patiënten, die 50% van de kosten veroorzaakt. 

De doelen van het project

  • Het ontwikkelen en testen van een persoonsgericht gezondheidszorgmodel dat integrale samenwerking ondersteunt;
  • Het ondersteunen van mensen met chronische aandoeningen bij het verkrijgen van verbeterde gezondheids- en e-gezondheidscompetenties, zodat zij actiever kunnen zijn en meer aan zelfmanagement kunnen doen;
  • Het verkrijgen van een nieuw ontworpen zorgsysteem met nieuwe toegangsmogelijkheden, waardoor mensen met chronische aandoeningen meer comfort beleven in hun dagelijks leven en minder te maken krijgen met ziekenhuisopnames;
  • Meer gezondheidswaarde tegen minder kosten!
ECM Naerklinikken (Bron: Søren Vingtoft)

Het E-health Care Model (ECM), genaamd Naerklinikken, is in eerste instantie ingericht voor oudere, hoog-risico patiënten met COPD. Het model onderscheidt, op basis van de afhankelijkheid van de patiënt, 6 fases:

  • ECM 1: de betrokken patiënten zijn mobiel en hebben medicijnen die specifiek zijn voor hun toestand en relevante zelfbewakingsapparatuur gekregen, die rechtstreeks communiceren met het ‘Response and Coördination Center’ (RCC) van de Naerklinikken.
  • ECM 2 - 4: de patiënt is minder of niet meer mobiel, maar ontvangt zorg thuis. Zodra er door de patiënt een acute achteruitgang ervaren wordt of deze wordt gesignaleerd door de bewakingsapparatuur, reageert de RCC 24/7. Ofwel puur virtueel (ECM 2) of, indien nodig, door een lokale speciaal opgeleide RCC-verpleegkundige (Mobile Acute Nurse - MAN) te sturen om verder te onderzoeken (ECM 3). Indien nodig start de behandeling in het eigen huis van de patiënt (ECM 4). Daarbij superviseert de ‘eDoctor’ van de Naerklinikken op de achtergrond.
  • ECM 5: indien nodig wordt de burger opgenomen op een lokale bed-unit in de gemeente, waar de burger 24/7 behandeling en zorg van het verplegend personeel ontvangt.
  • ECM 6: wanneer de situatie alsnog verslechtert wordt de burger in het ziekenhuis opgenomen.

Het succes van Naerklinikken
De schatting is dat 70-80% van alle acute verslechteringen voor de groep virtueel succesvol kan worden afgehandeld in ECM 1-2, terwijl 10-15% zal worden afgehandeld in ECM 3-4 door de inzet van de regionaal ingezette verpleegkundigen, 1-5% bij de bedunits van de gemeente en het overige deel uiteindelijk nog moet worden opgenomen in het ziekenhuis, ECM 6. De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames daardoor met 30% gereduceerd wordt. Op dit moment zijn er 150 personen geïncludeerd en tonen de eerste resultaten dat binnen 11 maanden de investering in het ECM-model (professionals, logistiek en ICT) is terugverdiend en dat er sprake is van een substantiële daling in zorgbehoefte en dus ook kosten per patiënt (60.000 kr per jaar). Op kleine schaal vormt Naerklinikken dus een opnieuw ontworpen gezondheidszorgmodel, dat wordt gekenmerkt door een integrale organisatie gericht op coördinatie, gesteund door de inzet van e-health. De traditionele institutionele silo's zijn door deze aanpak ‘gesloopt’.

Ik ben erg benieuwd of het project op de langere termijn de beoogde resultaten gaat brengen, maar de integrale benadering vanuit een persoonsgerichte visie en de opzet van de ondersteunende structuur zijn goed doordacht en op zijn minst inspirerend! Heb je inspirerende voorbeelden waar ik van moet weten? Laat het me dan weten, ik hoor het graag!