Intervisiereeks Zorgprestatiemodel GGZ en FZ Hulp bij een soepele overgang binnen jouw organisatie

Intervisiereeks Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Deze overgang heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van GGZ-organisaties. De voorbereiding op deze nieuwe wijze van bekostiging vraagt om aanpassingen op het gebied van vastlegging en registratie, controlmaatregelen en contractering van zorg.

Succesvolle implementatie van een grote stelselwijziging als het ZPM is complex en vraagt veel tijd. Voor een soepele overgang is het belangrijk om direct van start te gaan met een gedegen projectaanpak. Om hierbij te helpen organiseren we een intervisiereeks met deze onderwerpen:

11-03 | Simulatie: wat zijn opvallende knelpunten in het ZPM?

Veel GGZ-instellingen en PAAZ/PUK-afdelingen van ziekenhuizen hebben een vorm van simulatie van DBC naar ZPM vormgegeven. Wij zijn bezig met de 2e simulatieronde. Vanuit de onderlinge vergelijking van deze uitkomsten zien we zowel verschillen als overeenkomsten. In deze intervisie kijken we waar zich de grootste financiële risico’s voordoen, hoe we dat kunnen mitigeren en wat we hiervan willen terugkoppelen naar de Nederlandse GGZ.

[Deze intervisie is geweest, aanmelden is niet meer mogelijk. Ben je benieuwd naar de uitkomsten van de intervisie? Kijk dan hier >>]

15-04 | Aanhaken behandelaren, hoe omgaan met indirecte tijd?

Indirecte tijd wordt niet meer apart vergoed in het ZPM. Dat hoeft geen probleem te zijn als er voldoende dekking ontstaat vanuit de nieuwe tarieven. In sommige gevallen betekent dit het aanhaken van behandelaren en het opnieuw beoordelen van de zorgpaden. Hoe doen we dat? Wat zijn de ervaringen? Welk tijdspad trekken we hiervoor uit? Wat kan e-health en digitalisering hierin betekenen? Dat zijn de vragen voor deze intervisie. [Deze intervisie is geweest, aanmelden is niet meer mogelijk]

20-05 | Bronregistratie en stuurinformatie

De stuurinformatie en de dashboards moeten aangepast worden. Dat biedt de kans om opnieuw naar de stuurvariabelen en KPI’s te kijken. Die willen we in deze intervisie uitwisselen om van elkaar te leren. Daarnaast is het ook de vraag hoe snel de ICT-leveranciers zijn met het aanpassen van het EPD- en ECD-systeem. Wat zijn de ervaringen hiermee? Welke risico’s geeft dit? Welke afspraken worden hierover gemaakt? Meer weten en aanmelden >>

Deze intervisiereeks geeft de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met collega GGZ-aanbieders over de implementatie van het ZPM. Bijvoorbeeld over een gedegen projectaanpak om de implementatie soepel te laten verlopen. We geven ook een toelichting op onze projectaanpak. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!