‘SiloSloper’ Jacob Hofdijk ontvangt eerste Jacob Hofdijk award

‘SiloSloper’ Jacob Hofdijk ontvangt eerste Jacob Hofdijk award

Jacob Hofdijk heeft op het 5-jarig jubileum van CQT Zorg & Gezondheid de eerste Jacob Hofdijk award in ontvangst mogen nemen. De award, naar hem vernoemd, is door de jury in het leven geroepen om “zorg over de schotten heen” te belonen en promoten. “De prijs is vernoemd naar de eerste winnaar Jacob Hofdijk, met recht een SiloSloper door integraliteit in de zorg na te streven ten faveure van betere zorg, ook al zitten (deel)systeemgrenzen in de weg”, aldus juryvoorzitter Frido Kraanen.

Joost Zuurbier, Frido Kraanen en Jacob Hofdijk
Joost Zuurbier, Frido Kraanen en Jacob Hofdijk

De Jacob Hofdijk award is de erkenning voor de persoon (niet een organisatie) die zich succesvol heeft ingezet om silo’s in de samenleving te slechten door evidente verbindingen te leggen tussen verschillende domeinen in onze samenleving. Hierdoor is de kwaliteit van onze maatschappij aantoonbaar verbeterd en gaat dat vaak gepaard met een efficiëntere uitvoering. Het eerste staat immer voorop en helpt mee de systemen dienstbaar te maken aan de mensen.

De driekoppige jury bestond uit Frido Kraanen (directeur Maatschappelijk Impactvol Ondernemen PGGM), Jolanda Buwalda (voorzitter RVB Omring) en Hans Bos (national technology officer Microsoft). Zij reiken vanaf 2019 jaarlijks de prijs uit aan diegene die zich inzet voor het verbinden van silo’s in onze geordende samenleving.

Over CQT Zorg & Gezondheid
CQT Zorg & Gezondheid bestaat uit Casemix, Q-Consult Zorg, Q-Academy, Q-talent, Participe Advies en Inforeports. Vijf jaar geleden zijn deze gefuseerd.