Lean Check-up: met uw zorginstelling op Lean-reis

Lean Check-up: met uw zorginstelling op Lean-reis

De populariteit van Lean in ziekenhuizen, GGZ en VV&T instellingen groeit enorm. Ondanks deze populariteit is het geen makkelijke weg om te bewandelen. Elke stap om dichter bij de ‘Lean way of working’ te komen is een uitdaging. Q-Consult ontwikkelde een tool die u helpt de volgende stap te bepalen voor uw organisatie: de Lean Check-up. Deze statusbepaling geeft inzicht in de huidige en gewenste situatie van thema’s rondom Lean. Denk hierbij aan leiderschap, continu verbeteren en grondoorzaakanalyse. Verschillende Lean-experts en managers binnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen leverden vanuit hun invalshoek een bijdrage en dachten mee over de inhoud en toepassing van de tool.

U kunt een statusbepaling zowel aan het begin van een Lean-reis als gedurende lopende trajecten inzetten. In beide situaties kan een meetmoment erg zinvol zijn. De resultaten bieden een uitgangspunt om binnen de organisatie het gesprek met elkaar aan te gaan. Waar staan we op dit moment? En waar willen we naar toe? Het helpt u om met elkaar een richting te bepalen.

“Een statusbepaling helpt om focusgebieden voor de organisatie in kaart te brengen. Daarnaast creëert het verandercommitment. Medewerkers kunnen meedenken over waar de focus van de veranderingen moet liggen.”

Q-Consult ontwikkelde deze statusbepaling door verschillende invalshoeken samen te brengen. Het startpunt van de tool was een Lean-statusbepaling voor de industriesector. Vervolgens is gebruik gemaakt van andere Lean-meetinstrumenten voor de zorgsector en voegden wij specifieke thema’s, zoals patiënten-flow, toe om beter aan te sluiten bij de ziekenhuiszorg. Samen met Lean-experts en managers die de tool testten, scherpten we de tool aan. Het resultaat is de Lean Check-up. Een hulpmiddel om stil te staan bij de huidige én de gewenste situatie van uw eigen instelling.

“Waarom zouden we deze analysefase wel toepassen binnen de Leanprojecten maar niet binnen ons totale Leanprogramma of de eigen verbeterorganisatie?”

Stilstaan bij de huidige situatie is cruciaal in de zorg, zo zeggen ook de Lean-experts. Die analysefase passen we steeds meer toe in onze Leanprojecten. En nu maakt de Lean Check-up het mogelijk om dit op organisatieniveau te doen. Met het inzicht dat de tool geeft, kunt u bepalen wat de volgende stap moet zijn op het gebied van Lean. Op die manier ontstaat een roadmap voor het Leanprogramma of de verbeterorganisatie.

Wilt u meer informatie over de Lean Check-up? Neem dan contact op met Ruben van Zelm.