Nieuw! De Q-Card: alle auditmethodieken overzichtelijk op een rij!

Nieuw! De Q-Card: alle auditmethodieken overzichtelijk op een rij!

Q-Consult Zorg zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van interne audits voor uw organisatie verder te vergroten. Wij ontwikkelden voor u de Q-Card Interne Audits om u te ondersteunen bij de keuze voor de juiste en passende auditmethodiek. De handzame Q-Card biedt u een duidelijk overzicht van verschillende auditmethodieken met hun essentie, de resultaten, voorbeeldvragen en tips.

Interne audits zijn een van de belangrijkste pijlers van continu verbeteren binnen uw organisatie. Ze vormen als checkmoment een belangrijke stap in de PDCA. Daarom is het belangrijk uw auditproces goed in te richten, audits op de juiste wijze uit te voeren en passende methodieken in te zetten. Toch is het kiezen van de juiste methodiek niet altijd gemakkelijk. Bovendien kunnen uw auditoren binnen een auditgesprek wisselen tussen methodieken, wanneer de situatie daar om vraagt. Zo krijgt u optimale resultaten uit uw auditgesprekken. Maar wanneer gebruikt u nu welke auditmethodiek?

Wanneer welke auditmethodiek?

Wanneer kies je voor procesgericht auditen?

 • Als het auditsysteem nog in de kinderschoenen staat.
 • Wanneer processen nog niet (volledig) doorontwikkeld zijn.
 • Indien de auditoren nog weinig ervaring hebben.
 • Als er behoefte is aan een normatieve en toetsende auditvorm met gedetailleerde bevindingen.

Wanneer kies je voor themagericht auditen?

 • Als je audits meer aan wilt laten sluiten bij actuele (strategische) ontwikkelingen.
 • Indien je op zoek bent naar een bredere scope en onder de loep wilt nemen hoe een thema in de praktijk leeft.
 • Als je je wilt laten leiden door de auditee in plaats van door een afgebakend proces.

Wanneer kies je voor resultaatgericht auditen?

 • Als processen al meerdere keren geaudit zijn en je de verbetercyclus centraal wilt stellen.
 • Als je de auditee wilt stimuleren om met een andere bril naar het werkproces te kijken en los te komen van ingesleten patronen.
 • Als de focus moet liggen op processtappen die niet efficiënt verlopen of die niet waardeverhogend zijn voor de klant (=verspilling).

Wanneer kies je voor waarderend auditen?

 • Als je het kwaliteitsbewustzijn en het enthousiasme van de auditee wilt vergroten.
 • Als je door wilt vragen op best practices om zo van elkaar te leren.
 • Als de auditee weerstand vertoont en zich getoetst voelt.

Wanneer kies je voor systeemgericht auditen?

 • Als je de stroom van begin tot eind van een specifieke casus centraal wilt zetten (bijv. een patiënt/cliënt, klant, product, dienst, apparaat, nieuwe medewerker etc.) en over de ‘muur’ heen wilt kijken.
 • Als je op gedetailleerd niveau, stap voor stap, wilt kijken hoe de processen rondom een casus verlopen.
 • Als je de focus wilt leggen op registratiemomenten.

Wanneer kies je voor risicogericht auditen?

 • Als je risico’s en risicoanalyses als uitgangspunt voor je audits neemt en verder wilt gaan dan de standaard procesrisico’s.
 • Als je het risicodenken wilt stimuleren binnen de organisatie.
 • Als je de audit wilt gebruiken om de effectiviteit en opvolging van beheersmaatregelen uit risicoanalyses te toetsen.

Wanneer kies je voor auditen met de tracermethodiek?

 • Als je audits meer wilt laten aansluiten op de beleving van patiënten en professionals.
 • Als je de focus wilt leggen op het primaire proces.
 • In combinatie met andere auditvormen om te zorgen voor voldoende diepgang.

Q-Card: Interne Audits

Om u verder op weg te helpen bij het kiezen en inzetten van de verschillende auditmethodieken, hebben we de Q-Card ontwikkeld. De Q-Card geeft voor zeven auditmethodieken aan wanneer u ze het beste kunt gebruiken en biedt een overzicht van de essentie van de methodiek, de resultaten, voorbeeldvragen en tips. De Q-Card is een opvouwbare poster op creditcard-formaat. Zo heeft u het beknopte overzicht van alle methodieken altijd bij de hand.

Q-Card Interne Audits gratis ontvangen?

Vul dan onderstaand aanvraagformulier in en wij sturen u de Q-Card toe.

Q-Wijzer Tracermethodiek

Bent u specifiek geïnteresseerd in de tracer-methodiek? We ontwikkelden voor deze methodiek een speciale Q-Wijzer, met een stappenplan hoe u de Tracer auditmethodiek effectief inricht en uitvoert. Hier kunt u deze Q-Wijzer Tracer Auditmethodiek downloaden of aanvragen.