Onderlinge dienstverlening op orde

Onderlinge dienstverlening (ODV) is het leveren van zorg als onderdeel van een DBC-zorgproduct op verzoek van een instelling of medisch specialist zonder dat daarbij ook het hoofdbehandelaarschap wordt overgedragen aan de desbetreffende medisch specialist of instelling. De leverende partij brengt dan de hiervoor gemaakte kosten in rekening bij de hoofdbehandelaar. De middels ODV geleverde zorg wordt vervolgens door de hoofdbehandelaar als onderdeel van het DBC-zorgproduct gefactureerd aan de zorgverzekeraar of patiënt. Het leveren van ODV valt buiten de plafondafspraken met zorgverzekeraars en is dus voor ziekenhuizen één van de mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten.

Bij onduidelijke afspraken en inrichting in systemen brengt het echter ook risico’s met zich mee. Heeft uw ziekenhuis een vastgesteld beleid met betrekking tot ODV? En hoe komen afspraken tot stand en welke prijsstelling hanteert u daarbij?

U vindt het volledige artikel in de download.