Procesverbetering in ondersteunende diensten

Tegenwoordig spelen doelmatigheid en procesverbetering een steeds belangrijkere rol bij de dagelijkse werkzaamheden in zorginstellingen. Dit vraagt niet alleen een andere werkwijze van de zorgverleners in het primaire proces, ook van de ondersteunende diensten wordt steeds meer verwacht. Over welke processen hebben we het dan? En hoe pakt u dit als professional aan?

Deze vragen stonden centraal tijdens de kennissessie op 20 maart. Q-Consult Zorg trapte af met een korte introductie op verschillende verbetermethodieken. Voor ondersteunende diensten in de zorg kunnen Lean, Six Sigma en TOC praktische handvatten bieden. Bij de deelnemers stond de toepassing van deze methodieken nog in de kinderschoenen. Hennie van den Brink (hoofd Zorgadministratie, st. Jansdal Ziekenhuis) en Jurriaan Wils (P&O, Informatie & Beheer, Sint Franciscus Gasthuis) deelden hun ervaringen.

Meer lezen over de ervaringen van het Sint Franciscus Gasthuis? Lees hier de volledige casusbeschrijving.