Boekpresentatie 'Samenwerken tussen zorgorganisaties'

Boekpresentatie 'Samenwerken tussen zorgorganisaties'

We zijn trots dat we op 10 december 2019 samen met advocatenkantoor Kennedy Van der Laan ons boek over samenwerken in de zorg mogen presenteren! Tijdens deze bijeenkomst voor bestuurders, leden raad van toezicht en hoger management wordt ons boek “Samenwerken tussen zorgorganisaties” feestelijk gepresenteerd en vertellen drie bestuurders uit de zorg over het belang van samenwerken voor hun organisatie. Aan het woord komen Amon van den Borg (Arts en Zorg), Diana Monissen (Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie) en Erik den Teuling (Treant Zorggroep en Q-Consult Zorg). Ook zullen zij specifieke aandacht besteden aan de kansen die samenwerken biedt en de aandachtspunten die zij zien voor een succesvolle samenwerking. U bent van harte welkom!

Over het boek "Samenwerken tussen zorgorganisaties"
Samenwerken is een actueel thema in vele segmenten van de gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit ziet het bijvoorbeeld als dé manier om te komen tot innovatie in de zorg. Kennedy Van der Laan en Q-Consult Zorg begeleiden vanuit juridische respectievelijk bedrijfsmatige invalshoek vele samenwerkingen in de zorg. Het viel in die trajecten op dat er geen praktisch naslagwerk is over het vormgeven van samenwerkingen. Dat is er nu wel! Het doel van dit boek is om zorgaanbieders zoveel mogelijk zelf te laten doen. Zo wordt uitgelegd hoe samenwerkingen organisatorisch en juridisch ingericht kunnen worden, welke valkuilen er zijn en welke stappen doorlopen moeten worden om een succesvolle samenwerking te bereiken.

Wanneer: 10 december 2019
Tijd: 15:00 - 18:00 uur
Locatie: Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Heidelberglaan 25, Utrecht, Nederland

De sprekers tijdens de bijeenkomst op zijn:

  • Diana Monissen (Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie)
  • Amon van den Borg (Arts en Zorg)
  • Erik den Teuling (Treant Zorggroep en Q-Consult Zorg)

Moderator: Ruud Koolen (Bohn Stafleu van Loghum)

Programma
15.00 – 15.30 uur inloop
15.30 – 15.40 welkomstwoord Ruud Koolen
15.40 – 16.00 spreker 1
16.00 – 16.10 paneldiscussie
16.10 – 16.30 spreker 2
16.30 – 16.40 paneldiscussie
16.40 – 17.00 spreker 3
17.00 – 17.10 paneldiscussie
17.10 – 17.15 feestelijke aanbieding eerste exemplaar
17.15 borrel

Er zal voldoende gelegenheid zijn om de auteurs van het boek te bevragen over de juridische, bedrijfsmatige, fiscale en organisatorische aspecten van samenwerken. Aansluitend is er een borrel met voldoende gelegenheid voor napraten en netwerken.

Deelname is gratis. Parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Aanmelden
Het aanmelden voor onze boekpresentatie kan via de website van Kennedy Van der Laan.