Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging

Met de Subsidie Ondersteuning Wijkverpleging (SOW), wil het ministerie van VWS zorginstellingen die wijkverpleging verlenen volgens de zorgverzekeringswet, een financieel steuntje in de rug bieden. De inschrijfperiode voor deze regeling is per 1 oktober open. Wij kunnen je helpen met het aanvragen van deze subsidie!

Waarvoor kun je de Subsidie Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) inzetten?

De Subsidieregeling is erop gericht om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. De SOW biedt subsidie die je deels kunt gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Het opleidingsprogramma e-Nurse is ontwikkeld binnen activiteit D van de subsidieregeling

Binnen de SOW zijn er 7 verschillende activiteiten (A t/m G) waarvoor je een aanvraag kunt indienen. Activiteit D heeft tot doel het verbeteren van de zelfredzaamheid en eigen regie van patiënten. Q-Consult Zorg en Q-Academie hebben een opleidingsprogramma e-Nurse ontwikkeld dat past binnen activiteit D van de SOW. 

Wat is het e-Nurse opleidingsprogramma? 

Nieuwe ontwikkelingen, zoals keuzehulpen en e-health, stellen zorgprofessionals in staat om cliënten te begeleiden richting meer zelfredzaamheid en eigen regie. Het vinden, organiseren en toepassen van deze (digitale) instrumenten vraagt echter om specifieke kennis en expertise. In dit leerprogramma worden e-Nurses opgeleid om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met deze digitale uitdagingen. De kern van het programma richt zich op:

  • Het kunnen vinden, organiseren en toepassen van (digitale) instrumenten die aansluiten bij de hulpvraag van de cliënten(populatie) en tegelijkertijd de zelfredzaamheid en eigen regie van deze cliënten vergroten. 
  • De benodigde kennis en vaardigheden voor het coachen, opleiden en begeleiden van collega’s en cliënten in het vergroten van de digitale vaardigheden.

Download hieronder het opleidingsprogramma.

  • Download Flyer opleiding e-Nurse voor de wijkverpleging