Succesvolle inzet van digicoaches binnen jouw zorgorganisatie

Succesvolle inzet van digicoaches binnen jouw zorgorganisatie

De druk op de zorg vraagt om het anders inzetten van mensen en (digitale) middelen om kwalitatief goede en veilige zorg te blijven bieden. Digitale middelen kunnen het anders werken ondersteunen en zo doelmatiger werken mogelijk maken. Startpunt bij deze verandering is dat de zorgprofessionals begrijpen waarom nieuwe instrumenten ingezet worden. Nut en noodzaak moeten duidelijk zijn om verandering te realiseren. Maar zelfs als de professional wil veranderen is er ook nog de vraag of hij/zij dat ook kan.

De drempel om met digitale middelen te werken is nog steeds hoog. En als iemand niet weet hoe hij moet werken met een instrument, vermindert dit de bereidheid en het werkplezier. Digivaardigheid is dan ook een randvoorwaarde voor een succesvolle implementatie van digitale middelen. Een belangrijk hulpmiddel om de organisatie digivaardig te maken is de inzet van digicoaches. 

Middels de voucherregeling van ZonMw en incompanytrainingen heeft Q-Academie ± 1.000 medewerkers uit meer dan 200 zorgorganisaties opgeleid tot digicoach. Na de opleiding bleek dat niet alle digicoaches succesvol aan de slag konden binnen de zorgorganisatie. Daarom heeft Q-Consult Zorg aan de hand van interviews met digicoaches en managers onderzocht wat de uitdagingen en succesfactoren zijn bij de inzet van digicoaches binnen zorgorganisaties. Hieronder lees je de uitkomsten van het onderzoek en tips voor de succesvolle inzet van digicoaches binnen jouw organisatie.

  • Download Succesvolle inzet van digicoaches binnen jouw zorgorganisatie.pdf
  • Aan de slag om jouw organisatie digivaardig(er) te maken?

    Wil jij digicoaches opleiden om jouw organisatie digivaardiger te maken? Bekijk dan onze tweedaagse training Digicoach in de zorg. Bij Q-Academie hebben we inmiddels bij meer dan 100 zorgorganisaties digicoaches opgeleid.

    Is jouw organisatie al klaar voor een volgende stap? Bekijk dan de verdiepingstraining coachingsvaardigheden voor de digicoach of de opleiding tot E-Nurse