Uw kostprijs in 10 stappen

De zorgverkoop voor RIBW’s is met de overheveling van begeleiding, dagbesteding en inloop naar de Wmo veranderd. Voor het overgangsjaar 2014-2015 kozen nog veel gemeenten voor tarieven die grotendeels gebaseerd zijn op NZa-tarieven. Voor de inkoop 2016 daarentegen, beoordelen gemeenten RIBW-producten vooral op prijs in combinatie met bereikte resultaten. Voor u is het dus van groot belang hierop te anticiperen door uw eigen kostprijzen inzichtelijk te maken. Zo staat u sterker in uw onderhandelingen. Q-Consult Zorg ontwikkelde hiervoor een kostprijsmodel waarmee u in tien stappen uw kostprijs berekent.

In de download vindt u het volledige artikel.