Verslag themadag HEAD vereniging met uitkomsten enquête over horizontaal toezicht

Op 15 oktober mochten wij een workshop verzorgen op de drukbezochte landelijke themadag van de HEAD Vereniging. De themadag rondom de ontwikkelingen van horizontaal toezicht in de zorgsector had als titel ‘Verminderen administratieve lasten en Horizontaal Toezicht’. Tijdens onze workshop deelden wij de resultaten van onze uitgezette enquête over horizontaal toezicht.

Uit de resultaten bleek dat instellingen positief zijn over Horizontaal Toezicht en de bijkomende voordelen. Wel verwachten ze dat het tijd zal kosten voor deze voordelen daadwerkelijk zichtbaar worden. Naast de enquête-uitslagen bespraken we de praktische stappen die zorginstellingen kunnen zetten richting Horizontaal Toezicht.

Cruciaal daarbij is de samenwerking met de zorgverzekeraars. Deze praktische stappen zijn een uitwerking van de Handreiking Control Framework, zoals opgesteld door de HEAD Vereniging. Tot slot discussieerden we met elkaar aan de hand van pakkende stellingen in een Lagerhuisdebat.

U vindt alle sheets van de workshop, met hierin de enquête-uitslagen, in de download.