Volhouden, maar ook: herstarten 

Volhouden, maar ook: herstarten 

‘Voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf’ en ‘De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander’. Twee belangrijke uitspraken van premier Mark Rutte in de persconferentie van afgelopen dinsdag 21 april. Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand van anderen. Zorgen voor elkaar blijft van het grootste belang. En waar het weer kan: samen stappen zetten in goede onderlinge afstemming. Vanuit Q-Consult Zorg zien wij verschillende uitdagingen voor de komende tijd voor de zorg, het welzijn en het onderwijs. 

De zorgsector

Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen tot 20 mei nog geen bezoek ontvangen. Een moeilijke boodschap voor de doelgroep die het contact met familie of andere naasten juist zo hard nodig heeft. Premier Rutte toonde duidelijk zijn worsteling met deze en andere nog geldende maatregelen. ‘Ik wil zielsgraag zeggen dat er wat meer kan, maar tegelijkertijd is dat heel eng en gevaarlijk als je weet hoe cijfers zich ontwikkelen.’ Voorzichtigheid is geboden. Het is de uitdaging  om ouderen zoveel mogelijk kwaliteit van leven te bieden binnen de kaders van wat wél kan.  

Ook de ziekenhuizen staan voor uitdagingen. Hoewel de piek op de intensive care-afdelingen in de ziekenhuizen achter de rug lijkt, is de druk op het zorgpersoneel nog steeds groot. Veilig werken en goede (corona)zorg blijven alle deskundigheid en energie vragen. Tegelijkertijd maken de ziekenhuizen zich op om, naast de acute coronazorg, de noodzakelijke reguliere zorg te hervatten. De kernvraag hierbij is: welke zorg heeft welke prioriteit? De ziekenhuizen staan voor duivelse dilemma’s. De urgentielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt houvast, maar ook de beschikbare capaciteit binnen de ziekenhuizen speelt een rol. Om de juiste afwegingen te maken is veel wijsheid nodig en een goede afstemming tussen specialismen en ziekenhuizen. 

Het (speciaal) basisonderwijs en jeugdzorg

Voor kinderen tot en met de basisschoolleeftijd is versoepeling gekomen. Zij gaan maandag 11 mei (deels) weer van start. Eindelijk zien leerlingen en leerkrachten elkaar weer ‘live’ en kunnen ze weer samen aan de slag in het klaslokaal. Kinderen in kwetsbare posities krijgen hun veilige plek op school terug. Daarnaast komt er weer meer ‘direct zicht’ op de kinderen, waarbij het zaak blijft om goed in contact te blijven met de gezinnen van de kinderen, om te weten wat er thuis speelt. En zo zijn er meer uitdagingen. Is er straks voldoende personeel? Hoe blijft het in en om het schoolgebouw veilig voor iedereen? 

Begeleiders binnen het onderwijs, de dagbehandeling en de ambulante hulp voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking staan voor extra opgaven. De kinderen hebben mogelijk geen onderwijs en behandeling gehad in de afgelopen periode. Er is tijd nodig om weer in het ritme te komen. Ook het regelen van de persoonlijke veiligheid rondom medische en/of verpleegkundige handelingen en ADL-verzorging van kinderen vraagt om zorgvuldigheid. 

"Denk ook aan je mentale gezondheid"

‘Zorg goed voor elkaar en houd vol’: het wordt veel tegen elkaar gezegd in deze coronatijd. We willen er dit aan toevoegen: denk ook aan je mentale gezondheid. Bespreek met elkaar wat de huidige (corona)situatie met je doet. Wat zie je als kans? En wat als probleem of risico? Waar maak je je druk om? Een ander ziet vaak oplossingen of mogelijkheden die jij niet ziet. Samen sta je sterk en maak je de beste stappen!