Wijziging add-on geneesmiddelen 2017: kleine wijziging, grote impact

Wijziging add-on geneesmiddelen 2017: kleine wijziging, grote impact

Vanaf 1 januari 2017 verandert de bekostiging van de add-on geneesmiddelen (ook wel bekend als dure geneesmiddelen of DGM). VWS voert deze wijziging door om ziekenhuisnota’s voor dure geneesmiddelen te verduidelijken voor zowel de zorgverzekeraar als patiënt. Concreet betekent dit onder andere het vermelden van het merk van het geneesmiddel en de indicatie waarvoor dit geneesmiddel is verstrekt. En wat betekent deze wijziging nu eigenlijk voor betrokken ziekenhuizen en de lopende processen binnen ziekenhuizen?

We zien in ziekenhuizen een grote diversiteit in het vastleggen en borgen van de registratie van DGM. Zo varieert de registratie van het handmatig invoeren in Excel, tot registratie middels een volledig geïntegreerd deelsysteem van het ZIS. Hoe u de DGM ook registreert als ziekenhuis, vóór 2017 moeten de wijzigingen volledig geïmplementeerd zijn voor gebruik. Wat alle partijen gemeen hebben, is het grote belang dat zij aan de juiste registratie hechten. Want onnauwkeurige registratie kan direct forse financiële gevolgen hebben.

Welke stappen moet u zetten?

Om ervoor te zorgen dat de registratie en declaratie van de dure geneesmiddelen in 2017 goed verloopt, dienen zorgorganisaties een aantal essentiële stappen te zetten:

 • Registreren van het ZI-nummer in plaats van zorgactiviteitcodes
 • Registreren van indicatie in ZIS
 • Vermelden van indicatie op de factuur (en mogelijkheid voor opt-out voor patiënt)
 • Registreren van verpakkingseenheid in plaats van toedieningseenheid
 • In gebruik nemen nieuwe declaratiestandaard
 • Inzicht krijgen in (gewijzigde) kostprijzen
 • Maken van prijsafspraken met zorgverzekeraars
 • Registratie van spillage

Impact

Ondanks dat de genoemde wijzigingen op zich niet groot lijken, is de impact voor ziekenhuizen wel degelijk groot. Naast de grote financiële impact van de DGM, zijn er verschillende afdelingen in huis bij betrokken die hun processen goed op elkaar moeten afstemmen. Het gaat dan om afstemming tussen:

 • Zorgregistratie (arts, apotheker, patiënt en zorgadministratie)
 • Planning & Control en afdeling Verkoop
 • ICT (ZIS, deelsystemen en tooling)

Het is het nog niet bekend hoe andere externe partijen zoals verzekeraars en farmaceuten op deze wijziging zullen acteren. Een wijziging van dit formaat in deze processen maakt dat je als ziekenhuis niet kan afwachten en aankijken, maar tijdig de wijzigingen in beeld moet krijgen en implementeren, om (financiële) risico’s te voorkomen.