Regie op de Wmo 2016

Van contract tot juiste, tijdige en volledige declaratie en verantwoording

Voor veel aanbieders die Wmo zorg en ondersteuning leveren is het afgelopen jaar hectisch geweest. Allereerst vroeg het inkoopproces een hoge investering van uw relatiebeheerders voor de gemeenten. Vervolgens is uw organisatie aan de slag gegaan met de vertaling van deze afspraken naar goed werkende processen. De manier van denken en werken binnen de ‘oude wereld’ van de AWBZ is hiervoor niet meer toereikend. Hoe pakt u weer de regie terug voor de Wmo in 2016? In dit artikel leest u de lessen uit het afgelopen jaar die wij voor u verzamelden.

U vindt het volledige artikel in de download.