Ondersteuning bij het Zelfonderzoek cGGZ 2014

Net als vorig jaar vindt er dit jaar in de curatieve GGZ (cGGZ) een Zelfonderzoek plaats. Dit zijn de GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars samen overeengekomen. De declaraties van het jaar 2014 zullen op 71 controlepunten door de GGZ-aanbieder zelf getoetst worden op rechtmatigheid en doelmatigheid. Een groot deel van deze controlepunten bestaat uit toetsing door middel van deelwaarnemingen. Voor grote GGZ-aanbieders betekent dit dat zij al snel duizenden steekproeven moeten uitvoeren, waarbij een inhoudelijke beoordeling moet plaatsvinden.

Ten opzichte van vorig jaar is voor veel controles de steekproefgrootte uitgebreid naar 250 deelwaarnemingen. Dit betekent voor u een grote toename in de werklast en vraagt om een grote tijdsinvestering van uw medewerkers. Bovendien leert het vorige Zelfonderzoek ons dat de uitkomsten van het zelfonderzoek een grote financiële impact hebben.

Q-Consult Zorg, Q-talent en Casemix kunnen u op verschillende manieren ondersteunen bij het Zelfonderzoek 2014.

  • Ervaren projectleiders
    Q-Consult heeft veel ervaring met rechtmatigheidsonderzoeken in zowel ziekenhuizen als GGZ. Een ervaren adviseur neemt u werk uit handen door de afhandeling van het Zelfonderzoek volledig te coördineren en de voortgang te bewaken. Daarnaast komt onze adviseur samen met u tot een inhoudelijke eindrapportage ter verantwoording aan de zorgverzekeraar.
  • Talenten inzetten
    Met Q-talent haalt u hoogopgeleide medewerkers in huis die bij uitstek geschikt zijn voor de afhandeling van de controlepunten. Denk hierbij aan het uitvoeren van steekproeven, kwalitatieve beoordelingen, dossieronderzoek en de beoordeling van data-analyse. Al onze talenten zijn HBO- of WO-opgeleid, hebben passie voor de zorg en willen graag bij u aan de slag. Zij zijn flexibel, per direct inzetbaar en maken de materie snel eigen.
  • Data-analyse
    Bent u klant van het Casemix GGZ-kompas? Dan kunnen we u ondersteunen door het uitvoeren van data-analyse op de door u aangeleverde data ten behoeve van Monitoren en Sturen. Dit kan u snel inzicht geven in onrechtmatigheden en bespaart u tijd met het zelf ontwikkelen van queries

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over ondersteuning door Q-Consult Zorg, Q-talent of Casemix? Of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.