Zelfonderzoek GGZ 2015 van start!

1 mei 2017 is het controleplan voor het zelfonderzoek GGZ 2015 gepubliceerd via GGZ-Nederland. In dit artikel leest u meer over de belangrijkste wijzigingen en de impact ervan.

Het controleplan bevat  vier belangrijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar:

  • Het aantal controlepunten is met bijna de helft verminderd
  • De formulering van diverse controlepunten is verduidelijkt
  • Het rapportageformat is verbeterd
  • Het accountantsprotocol is vereenvoudigd

Meest opvallend is de forse daling van het aantal controlepunten; van 71 vorig jaar naar 37 dit jaar. Maar schijn bedriegt enigszins, want de vervallen controles hebben over het algemeen een kleinere onderzoeksmassa en weinig bevindingen. Dit houdt in dat de tijd die er voor nodig is, helaas niet met de helft vermindert. Er zijn daarnaast zes nieuwe controles toegevoegd aan het controleplan en het is sneller zichtbaar welke controles van toepassing zijn op welk type zorg (GGZ, PAAZ/PUK etc.).

Het controleplan zal dus nog steeds een grote tijdsinvestering vragen van uw medewerkers, vanwege de nauwkeurige manier die vereist is om de controlepunten te beoordelen. Ook luistert de wijze van rapporteren nauw en neemt het totale traject enkele maanden in beslag. Ondanks zeer kritische geluiden, dit keer niet alleen van instellingen maar ook van accountants, is de GGZ nog niet gestart met het implementeren van Horizontaal Toezicht. Daarmee is deelname aan het zelfonderzoek de enige manier om alle verzekeraars in één keer tevreden te stellen. Heeft uw instelling nog niet besloten om wel of niet mee te doen? U heeft nog tot 2 juni 2017 om te beslissen.

Q-Consult Zorg & Q-talent kunnen uw instelling op diverse manieren ondersteunen bij het uitvoeren van het Controleplan 2015. Afgelopen jaar hebben onze adviseurs en talenten diverse instellingen ondersteund, zowel bij het uitvoeren van de deelwaarnemingen, het coördineren van het zelfonderzoek als het maken van de rapportage. Vrijblijvend een keer sparren met één van onze adviseurs over de voor- en nadelen van het zelfonderzoek? Neem gerust contact op met één van onderstaande consultants, wij staan u graag te woord.