Het zelfonderzoek: lessons learned

De meeste ziekenhuizen zijn nu in de afrondende fase van het zelfonderzoek 2014. Dit jaar vond een uitgebreide review door de verzekeraars plaats. De wijze waarop ziekenhuizen tot deze uitkomsten kwamen, varieert. Om een houvast te geven voor het aankomend zelfonderzoek zetten wij voor u de belangrijkste lessons learned op een rij.

De conceptversie voor het zelfonderzoek 2015 is inmiddels gepubliceerd. Op controleniveau lijken er geen grote verschillen te zijn. Wij geven u een aantal tips om het zelfonderzoek 2015 goed en efficiënt uit te voeren.

  • Maak een planning van het tijdspad met de bijbehorende werkzaamheden. Onze ervaring is dat een goede kwaliteit geborgd wordt wanneer u het onderzoek niet onder tijdsdruk uitvoert.
  • Start op korte termijn met de microcorrecties. Door deze vóór de peildatum uit te voeren, hoeft er niet over gerapporteerd te worden in het zelfonderzoek en heeft u al een reëel beeld van de werkelijke omzet. De tijdswinst die dit oplevert, kunt u als ziekenhuis gebruiken om de gevonden fouten structureel aan de bron te voorkomen.
  • Houd er in de documentatie van de deelwaarnemingen en microcorrecties rekening mee dat eenzelfde soort review voor 2015 uitgevoerd zal worden. Over het algemeen wil de reviewer 1 à 2 voorbeelden van een juiste en onjuiste registratie zien.
  • Hanteer altijd het 4-ogen-principe bij de deelwaarnemingen.
  • Onze ervaring is dat een rapportage waarin alle keuzes en stappen goed zijn beschreven een goede basis voor de review is. Bijvoorbeeld is het bij de macrocontroles goed om een onderbouwde keuze voor methode en aantal deelwaarnemingen te maken.
  • Inventariseer voor uw eigen zorginstelling welke zaken afgelopen jaar soepel en minder soepel verliepen zodat u hier rekening mee kunt houden.

Wat doet Q voor U?

Vanuit Q-Consult, Q-talent en Casemix kunnen wij u ondersteunen bij het goed doorlopen van het zelfonderzoek. Zo maken wij met toegespitste tooling (Casemix Correct) uw registratie inzichtelijk en helpen we u bij het oplossen van de gevonden constateringen. De consultants van Q-Consult kunnen u ondersteunen en adviseren tijdens dit proces. Q-talent zet vervolgens snelle, flexibele en slimme talenten in om correcties door te voeren.

Uiteraard kunt u ook alleen Q-talent inzetten voor het verwerken van de achterstanden en correcties. Terwijl onze talenten werkzaamheden uitvoeren op de backoffice, kunt u uw aandacht richten op de frontoffice. Afhankelijk van uw behoefte kunnen één of meerdere talenten aan de slag gaan. Allen volgen een uitgebreide DOT-training waarbij zowel de systematiek als het zelfonderzoek aan bod komt. Op die manier maken zij een vliegende start en zijn ze direct van meerwaarde voor uw ziekenhuis.