Van zelfonderzoek naar Horizontaal Toezicht

Er is veel aandacht voor de rechtmatigheid van declaraties in de zorg. De huidige systematiek is complex en er zitten veel risico’s in het registratieproces. Dit leidt tot onzekerheid en wantrouwen. Om de rechtmatigheid van declaraties te verantwoorden, is er steeds meer controle op de registratie- en facturatieprocessen zoals bijvoorbeeld door het uitvoeren van het zelfonderzoek.

De complexe regels, inefficiënte controles en onzekere omzet waren aanleiding voor de eerste gesprekken over Horizontaal Toezicht. Het doel: geen controles achteraf, maar duidelijke afspraken over processen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Tijdens de intervisiebijeenkomst ‘Van zelfonderzoek naar Horizontaal Toezicht’ spraken we met 28 deelnemers uit verschillende zorginstellingen over deze actuele ontwikkeling. U vindt het volledige verslag van de bijeenkomst in de download.

Skipr

Ook Skipr haalt deze nieuwe trend aan en stelt dat zorginstellingen er klaar voor zijn om de controle van zorgnota's anders aan te pakken. Dit blijkt uit de Financiële Zorgthermometer die ieder kwartaal wordt uitgegeven door de HEAD Vereniging. Uit de Zorgthermometer blijkt dat Horizontaal Toezicht de administratieve last voor alle betrokken partijen kan beperken en dat het al dan niet slagen ervan mede afhankelijk is van de kwaliteit van de administratieve organisatie binnen zorginstellingen. Al omvat Horizontaal Toezicht meer dan het delen van een goed ingerichte AO/IC met de zorgverzekeraar. Ook het betrekken van de zorgprofessionals in dit proces is een belangrijke succesfactor. Klik hier voor het artikel op Skipr.