GGZ Rivierduinen investeert in Zorgadministratie

De ontwikkelingen in de GGZ volgen elkaar in hoog tempo op en vragen om een andere werkwijze en inzet van zorgadministratief medewerkers. Om hiertoe te komen vindt Rivierduinen het verhogen van kennis door middel van scholing van de medewerkers van de decentrale zorgadministratie noodzakelijk.

De manager van de centrale zorgadministratie van Rivierduinen koos, in afstemming met de Raad van Bestuur, voor de tweedaagse training 'Zorgadministratie 2.0 GGZ' van Q-Academy. Het doel: het creëren van bewustwording, het overdragen van kennis en aanleren van vaardigheden bij medewerkers van de zorgadministratie over de landelijke en organisatie-ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor hun eigen functie en werkzaamheden.