Q-Consult Zorg en Orange Orca ondersteunen ruim 25 gemeenten bij zorginkoop sociaal domein

Q-Consult Zorg en Orange Orca ondersteunen ruim 25 gemeenten bij zorginkoop sociaal domein

Met de uitbreiding van de Wmo met diensten uit de AWBZ en Jeugdzorg krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid in het sociaal domein. Dit betekent dat zij meer zorg en diensten moeten gaan inkopen met behulp van aanbestedingen. Een nieuwe ontwikkeling voor alle partijen. Q-Consult Zorg en Orange Orca slaan de handen ineen om gemeenten te helpen, zowel procesmatig als inhoudelijk, goede zorg in te kopen. Inmiddels ondersteunen we ruim 25 gemeenten bij dit traject.

Q-Consult Zorg is de expertisepartner in de zorgsector en is specialist op het gebied van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo 2015. Wij hebben jarenlange ervaring in het vertalen van nieuw beleid naar de praktijk en helpen gemeenten en zorgaanbieders in de voorbereidingen op hun nieuwe taken. Orange Orca is specialist op het gebied van inkoop en aanbesteding en heeft ruime ervaring binnen gemeenten en het sociaal domein. Met deze samenwerking brengen we kennis van de zorgmarkt en expertise op het gebied van inkoop bij elkaar. Gemeenten kunnen daarmee rekenen op specialistische ondersteuning om het inkooptraject zo goed mogelijk vorm te geven.

Meer weten?

Kijk op de website van Orange Orca of neem contact op met Willem Rutgers.