Zorginstellingen en gemeenten geven samen Wmo-tarieven vorm

Zorginstellingen en gemeenten geven samen Wmo-tarieven vorm

Gemeenten en zorgaanbieders zijn druk bezig met de voorbereidingen op de transities naar de Wmo 2015. Zo maken gemeenten de zorginhoudelijke kant inzichtelijk. Maar ook stellen ze tarieven vast voor de inkoop van de Wmo in 2015. Dit laatste is een belangrijke mijlpaal. Hierdoor wordt namelijk ook voor zorgaanbieders bekend tegen welke tarieven zij welke zorg mogen leveren.

De weg naar goede en herkenbare tarieven is voor gemeenten een complexe uitdaging. Q-Consult Zorg ondersteunt op dit moment verschillende regiogemeenten bij het opstellen van deze tarieven en het bepalen van de prestaties die hierbij horen. In dit artikel delen we onze aanpak.

Hoe?

Als eerste helpen we gemeenten met het vaststellen van de zorgprestaties en de vertaling van oude prestaties naar nieuwe. Vervolgens vragen we zorgaanbieders om hun kostprijzen aan te leveren volgens een vast Excel-sjabloon. Hierin zijn zorgaanbieders in eerste instantie erg terughoudend. Ze willen gemeenten eigenlijk geen inzicht geven in hun kostprijzen. Daarom treden wij in deze fase op als tussenpersoon. Zorgaanbieders leveren hun kostprijzen aan bij ons. Wij controleren, anonimiseren en analyseren de informatie. Ten slotte worden de uitkomsten gedeeld met zowel de gemeenten als de zorgaanbieders om zo maximale transparantie te geven. Uiteraard is hierbij de anonimiteit van de cijfers van de individuele zorgaanbieders gegarandeerd. Naar aanleiding van deze analyse is de gemeente in staat goede en heldere tarieven per prestatie vast te stellen.

Wat is de meerwaarde van deze aanpak?

Voor zorgaanbieders:

  • De daadwerkelijke kosten van de zorgaanbieder worden meegenomen in de tariefbepaling.
  • Deelnemende zorgaanbieders ontvangen een anonieme benchmark waar ze hun kostprijzen tegen af kunnen zetten.
  • Zorgaanbieders helpen mee om de Wmo-transitie zo goed mogelijk in te richten.

Voor gemeenten:

  • Transparantie in de tariefbepaling.
  • Actief betrekken van zorgaanbieders in de transitie.
  • Per regiogemeente in kaart brengen van de lokale zorgsituatie. Hierdoor wordt rekening gehouden met specifieke populaties per regio, de zwaarte van de zorgvraag en inrichtingswensen vanuit de gemeenten.

Gezamenlijke taal en samen vormgeven

Deze kostprijstrajecten hebben als belangrijk uitgangspunt om de transitie gezamenlijk – tussen gemeenten en zorgaanbieders – vorm te geven. Daarbij staat voorop dat wij niet op de stoel gaan zitten van de inkoper. We proberen vooral een gezamenlijke taal te creëren tussen zorgaanbieders en gemeenten, zodat de tarieven zo goed en transparant mogelijk worden opgesteld.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in dit traject? Of heeft u interesse om voor uw regiogemeente ook een dergelijk traject te starten? Neem dan contact met ons op.