Zorgpaden en GRZ: een goede match?

Ter voorbereiding op de overheveling van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet hebben GRZ-instellingen hun zorgpaden beschreven. De aanleiding was een externe prikkel: transparantie van zorg en behandelin, ten behoeve van onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Anno 2015 ziet Q-Consult Zorg een verschuiving. De drijfveer van de externe prikkel verschuift naar een intrinsieke motivatie.

De vertaalslag van papier naar praktijk, dat is een worsteling. De doelgroep is divers en de ene cliënt is de andere niet. Hoe past die dan in een zorgpad? Hiervoor heeft Q-Consult Zorg een oplossing bedacht. Lees het volledige artikel in de download.