Zorgpaden in de GRZ: waar staat u?

zorgpaden, GRZ

Zorgpaden in de GRZ: waar staat u?

Op dinsdag 19 mei kwamen 38 deelnemers uit 21 GRZ-instellingen samen om met elkaar te spreken over de ontwikkeling en invoering van zorgpaden in de GRZ. We hebben bekeken hoe het 7-fasen-model gebruikt kan worden om zorgpaden te ontwikkelen en te implementeren. In twee sessies, ‘Cliëntgerichte zorgpaden?’ en ‘Van papier naar praktijk', doken we dieper de praktijk in. We geven een korte impressie van de bijeenkomst en de resultaten van de parallelsessies. Wij kijken terug op een inspirerende bijeenkomst!

In de download vindt u het volledige artikel.