'Zorgstuur Kwaliteit' biedt goede basis voor VBHC

'Zorgstuur Kwaliteit' biedt goede basis voor VBHC

De kern van VBHC:  optimale balans tussen uitkomsten die belangrijk zijn voor patiënten en de kosten die deze uitkomsten met zich meebrengen. Het meten, maar ook vooral het overzichtelijk presenteren, van de uitkomsten en kosten, (bij voorkeur dagelijks!) is een essentieel onderdeel. Het liefst flexibel: continu inspelen en meebewegen met het voortschrijdend inzicht dat een lerend systeem met zich meebrengt. ‘Zorgstuur Kwaliteit’ is een systeem dat deze flexibiliteit biedt.

Verzamelen van gegevens niet eenvoudig

Het verzamelen van de noodzakelijke gegevens is geen eenvoudige opgave: uitkomstparameters en kwaliteitsindicatoren spelen zich af op een diversiteit van gebieden zoals de (zorg-)processen, zorgpaden, protocollen en subjectieve en objectieve patiëntbeleving. Last but not least moeten al deze gegevens op een logische wijze met elkaar in verband worden gebracht.

‘Zorgstuur Kwaliteit’ biedt de nodige flexibiliteit

Zorgstuur Kwaliteit is een flexibel systeem dat een goede basis biedt voor VBHC. U bepaalt de relevante indicatoren, waarna in beeld wordt gebracht uit welke bronsystemen dit kan worden verzameld of afgeleid. Of het nu gaat om kwaliteitsparameters uit de transparantiekalender, internationale ICHOM-standaarden, PROMS/PREMS of uw eigen indicatoren, u bepaalt zelf de input. Zorgstuur Kwaliteit ontsluit en integreert deze gegevens. Het eindresultaat? Een overzichtelijke weergave op elk gewenst detailniveau. U switcht eenvoudig van het hoogste aggregatieniveau naar het laagste voor de benodigde analyses.

Zo stuurt u op al deze niveaus op waarde, op uitkomsten die er daadwerkelijk toe doen voor de patiënt. En legt u één van de belangrijkste fundamenten voor VBHC.

Meer weten over 'Zorgstuur Kwaliteit'? Neem contact op met Jeroen Buisman.