Tracermethodiek: uw processen vanuit cliëntperspectief

De cliënt centraal stellen in uw auditproces? Dat kan met de tracermethodiek. De tracer is een unieke aanvulling op uw interne auditsysteem om uw processen vanuit een helicopterview te bekijken, met de cliënt als kernfactor.

De tracer stimuleert om op zoek te gaan naar verbeteringen in het primaire zorgproces. De kracht van de methodiek is dat de cliënt centraal staat, omdat hij of zij wordt gevolgd in uw organisatieproces. Doordat auditoren het zorgproces op de werkvloer doorlopen, spreken met (familie van) de cliënten en de professionals die rondom de cliënt staan, krijgen ze een goed beeld van de praktijk. Dit levert waardevolle informatie op over resultaten van uw zorg- en organisatieproces en geeft u daarmee concrete handvatten om uw processen te optimaliseren.